חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

החלטות מיום 19/01/12 - פרוטוקול מס' 566

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

 

ניצן ארד
 

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת הרחבת ההתקשרות עם ניצן ארד למטלה של ייעוץ תנועתי ותחבורתי לפרויקט הנתיב המהיר על כל מרכיביו.

ההתקשרות פטורה ממכרז לפי תקנה 3 (4) (ב) (3) לתקנות חובת המכרזים.

נימוקי הוועדה:

 1. היועץ מלווה את הפרויקט מאז ראשיתו. מרחיב העבודה שלו לבחינת תפעול אוטובוסים וכלי רכב בנתיב המהיר.
 2. מעורב בסוגיית האוטובוסים ובשילובי התנועה והתחבורה הנוספים והמיוחדים בפרויקט לכל אורך שנותיו.
 3. עסק בנושא מתן ייעוץ תנועתי ותחבורתי במשך כל שנות הפרויקט.
 4. ידע ונסיון שנצברו בשנות פעילותו יחודיים וישומיים לנתיב המהיר.

עדליא – שאטל רוטשילד

 

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת הרחבת המטלה של עדליא לייעוץ תנועתי תחבורתי כלכלי בדגש על היבטים של תחבורה ציבורית בפרויקט הנתיב המהיר.

הרחבת ההתקשרות פטורה ממכרז לפי תקנה 3 (4) (ב) (3) לתקנות חובת המכרזים.

נימוקי הוועדה:

 1. לעדליא יש ידע ייחודי בתחום התח"צ מכח היותם יועצי משרד התחבורה בנושא.
 2. עדליא ליוו את התהליך של בחינת קווי שאטל נוספים לת"א ובהתאם לעבודה זו נקבע שאטל רוטשילד כקו הראשון שיופעל.
 3. עדליא ביצעה בדיקות פרטניות של מסלול שאטל רוטשילד ובחנה את העלויות הנגזרות.
 4. צברו ידע ונסיון רב בתחום זה.

חלוו"א – מתכנן הנתיב המהיר

 

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת הרחבת התקשרות ותיקון הגדרת המטלה של חלוו"א למתכנן על וכן הרחבת התקשרות לטיפול בתחום השימושים הנוספים והרחבת מתחם ה"חנה וסע" של הפרויקט.

ההתקשרות פטורה ממכרז לפי תקנה  3 (4) (ב) (3) לתקנות חובת המכרזים.

ההחלטה תפורסם באתר האינטרנט של החברה.

נימוקי הוועדה:

 1. חלוו"א מתכנן העל של הפרויקט מיום הקמת הפרויקט.
 2. תיאם את כל צוות המתכננים הנילווים בפרוייקט.
 3. צבר את כל הנסיון והנתונים בנוגע לפרויקט הנתיב המהיר.

מ.נ.ש. ייעוץ בע"מ – בחינה כלכלית ראשונית של אפשרות אחזקת הקטעים הדרומיים של כביש 6 בשיתוף הסקטור הפרטי

 

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת את מ.נ.ש. ייעוץ בע"מ למטלה של בחינה כלכלית ראשונית  של האפשרות לאחזקת הקטעים הדרומיים של כביש 6 בשיתוף הסקטור הפרטי.

ההתקשרות פטורה ממכרז לפי תקנה 34 (2) לתקנות חובת המכרזים.

נימוקי הוועדה:

 1. היועץ צבר נסיון רב בכתיבת מסמכי מכרז PFI לאחזקה.
 2. היועץ ליווה ומלווה 2 מכרזי אחזקה של חברת תשתית ממשלתית גדולה.
 3. היועץ בעל נסיון כלכלי רב בתחום מומחיות ייחודי זה.

 

 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE