חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

החלטות מיום 29/01/12 - פרוטוקול מס' 568

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

מינוי שופט/ בורר מוסכם – מפער הקישון
 

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת מינוי אריה רזי כשופט בורר למפער הקישון.

ההתקשרות בפטור ממכרז לפי תקנה 34 (2) לתקנות חובת המכרזים.

נימוקי הוועדה:

  1. בהתאם להחלטות הממשלה צריך למנות שופט מוסכם לבירור מחלוקות בהסכמה עם המופקעים.
  2. מתוך שמות נוספים שהועלו ע"י המופקעים ולאחר התייעצות עם נציגי הפרקליטות וממ"י בצפון, סוכם על מינויו של אריה רזי שופט מחוזי (בדימוס).
  3. השופט נתן הסכמתו למינוי.

 

 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE