חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

החלטות מיום 01/03/12 - פרוטוקול מס' 571

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

  

571/1 - שיפוצים בקומות 3 + 9

נימוקי הוועדה:

מדובר בהתקשרויות בהיקף קטן יחסית, במסגרת הפטור הקבוע בתקנה 34(2) לתקנות מכרזים.
סוג עבודה  שאינו מתאים לקבלנים גדולים לאור ההיקף הקטן והצורך בהתמקדות במס' רב  מאוד של נושאים קטנים.

קיימת דחיפות להתחיל בביצוע העבודה, עקב מצוקת המקום במשרדי החברה הנוכחיים והצורך לעשות שימוש במשרדים שנשכרו בקומה 3.

חשוב לפנות לקבלנים שקבלנו לגביהם המלצות על מנת להבטיח עבודה באיכות טובה ועמידה בלו"ז.
ההחלטה תפורסם באתר האינטרנט של החברה.

החלטה

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת יציאה ל-4 הליכים של קבלת הצעות:

 1. לביצוע עבודות  בינוי בקומה 3;
 2. לעבודות חשמל ותקשורת בקומה 3 עם אופציה להרחבת ההתקשרות להכללת עבודות בקומה 9;
 3. לעבודות מיזוג אויר בקומה 3 עם אופציה להרחבת ההתקשרות להכללת עבודות בקומה 9;
 4. בשלב הבא – ביצוע עבודות בינוי בקומה 9.

הוועדה מחליטה לפטור כ"א מההתקשרויות הנ"ל ממכרז פומבי לפי תקנה 34(2) לתקנות המכרזים.


571/2 - קבלן בינוי לקומה 3

  

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת יציאה להליך קבלת הצעות לקבלן בינוי לקומה 3.הוועדה מחליטה על פטור ממכרז פומבי לפי תקנה 34(2) לתקנות המכרזים.

נימוקי הוועדה:

התקשרות בהיקף קטן יחסית, פנייה לרשימה של קבלנים מומלצים תסייע להבטיח שמירה על איכות ועמידה בלו"ז.


571/3 - קבלן לעבודות חשמל ותקשורת בקומה 3
 
החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת יציאה להליך קבלת הצעות לעבודות חשמל ותקשורת בקומה 3 עם אופציה להרחבת ההתקשרות להכללת עבודות בקומה 9. הוועדה מחליטה על פטור ממכרז פומבי לפי תקנה 34(2) לתקנות המכרזים.

נימוקי הוועדה:

התקשרות בהיקף קטן יחסית, פנייה לרשימה של קבלנים מומלצים תסייע להבטיח שמירה על איכות ועמידה בלו"ז.


571/4 - קבלן לעבודות מיזוג אויר לקומה 3

 

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת יציאה להליך קבלת הצעות לעבודות מיזוג אויר בקומה 3 עם אופציה להרחבת ההתקשרות להכללת עבודות בקומה 9. הוועדה מחליטה על פטור ממכרז פומבי לפי תקנה 34(2) לתקנות המכרזים.

נימוקי הוועדה:

התקשרות בהיקף קטן יחסית, פנייה לרשימה של קבלנים מומלצים תסייע להבטיח שמירה על איכות ועמידה בלו"ז.


571/5 - סקר התכנות שביל אופניים לזכר משה לוי ז"ל 

 

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת התקשרות עם ארז לוטן למטלה של בדיקה, תכנון וקידום פרויקט שביל האופניים ע"י משה לוי ז"ל.

הפטור לפי תקנה 5 א (1) ו- 34 (2) לתקנות חובת המכרזים.

נימוקי הוועדה:

 1. היועץ עסק בהקמת שביל האופניים הקיים באמצעות המפעיל/ זכיין הכביש.
 2. ליועץ יש את כל הנתונים על השביל הקיים, כולל צבירת לקחים בתחום אחזקתו.
 3. התמקצע מאוד בתחום שבילי אופניים ומועסק ע"י גורמים ציבוריים נוספים.
 4. מכיר את כל הגורמים הקשורים לקידום השביל בתוואי כביש 6.
 5. היקף עבודה קטן. 

571/6 - סרט הדמיה

 
החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מחליטה לבצע סרטון הדמיה לקטע- 3+7 (עבור כנס מציעים של מכרז הBOT) באמצעות חב' RDV.
ההתקשרות בפטור לפי תקנה 5 א (1) ו- 34 (2).
ההחלטה תפורסם באתר האינטרנט של החברה.

נימוקי הוועדה:

 1. RDV פעילה מזה זמן רב במסגרת תכנון קטעים 3+7 כחלק מצוות היועצים של מתכנן העל.
 2. RDV ביצעה עבור המתכנן את ההדמיה שמשמשת כעזר לתכנון עצמו.
 3. נדרש עדכון מסד נתוני תכנון לקטע 7.
 4. יש בידי RDV את כל הנתונים.
 5. מכירים את התוואי והגורמים המקצועיים
 6. מוצרים ברמה איכותית ומעולה.
 7. היקף התקשרות קטן.

 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE