חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

החלטות מיום 03/05/12 - פרוטוקול מס' 578

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

  

578/1 - סקר סיכונים קטעים 3+7

  

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת התקשרות עם חברת ALD למטלה של ביצוע סקר סיכונים לפרויקט  BOT בקטעים 3+7.

ההתקשרות בפטור ממכרז פומבי לפי תקנה 34 (2) לתקנות חובת המכרזים.

נימוקי הוועדה:

  1. החברה ניסתה לאתר חברות נוספות מלבד החברה שנבחרה לקטע 21. יש מעט מאוד גופים בעלי מומחיות בתחום סקר הסיכונים בתחומים הנדסיים.
  2. החברה התייעצה עם גורמי תשתית גדולים ומקבילים (מע"צ, נתיבי איילון, נת"ע).
  3. חברת ALD הינה בעלת מומחיות ונסיון רב בתחום סקר הסיכונים, כולל עבודה עם מפעלים גדולים ותעשיות פטרוכימיות.
  4. הפעילות מבוססת על תשומות בפועל עפ"י תעריף החברה כך שאין תחרות על המחיר.

578/2 - פינוי גיאופיטים בקטעים 7+3

   

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת פניה לקבלת הצעות מ- 4 חברות שאושרו ע"י רט"ג.
פטור לפי תקנה 34 (2) לתקנות חובת המכרזים.
ההחלטה תפורסם באתר האינטרנט של החברה. 

נימוקי הוועדה:

העבודות להעתקת הגיאופיטים בהתאם לרשימת קבלנים מורשים שהתקבלה מרט"ג לכן תבוצע הפניה אליהם, כאשר התחרות הינה על המחיר בלבד – הנחה/ תוספת על מחיר לדונם לפינוי גיאופיטים.

העבודה נדרשת בלו"ז קצר בשל סיום הפריחה והפסד עונה שלמה במידה ולא תבוצע באופן מיידי.

 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE