חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

החלטות מיום 10/06/12 - פרוטוקול מס' 582

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

 

582/1 - בקשה לקבלת הצעות לביצוע בקרת כמויות בקטע 1+2/21 – להבים שוקת
 

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת יציאה להליך קבלת הצעות לביצוע בקרת כמויות בקטע 1+2/21 – להבים-שוקת.
ההתקשרות פטורה ממכרז פומבי לפי תקנה 5 לתקנות חובת המכרזים.


נימוקי הוועדה:

  1. יש 3 גופים רשומים במאגר מע"צ שפיתחו שיטות, תוכנות ומכשירים מחשוביים ייעודיים לצורך בדיקות בקרת כמויות.
  2. מדובר בעבודה ייחודית שדורשת ידע ומומחיות מיוחדים ונסיון מקצועי ספציפי וכן יחסי אמון מיוחדים.


582/2 - שיפוץ קומה 9

 
החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת יציאה להליך קבלת הצעות של קבלני בינוי וקבלני חשמל ותאורה לעבודות שיפוץ קומה 9.
הוועדה מחליטה לפטור את ההתקשרויות הנ"ל ממכרז פומבי בהתאם לתקנה 34(2) לתקנות חובת המכרזים.

 
נימוקי הוועדה:

  1. מדובר בהתקשרויות בהיקף קטן יחסית, במסגרת הפטור הקבוע בתקנה 34(2) לתקנות מכרזים.
  2. סוג עבודה שאינו מתאים לקבלנים גדולים לאור ההיקף הקטן והצורך בהתמקדות במס' רב מאוד של נושאים קטנים.
  3. קיימת דחיפות להתחיל בביצוע העבודה, עקב מצוקת המקום במשרדי החברה הנוכחיים והצורך לעשות שימוש במשרדים שנשכרו בקומה 3.
  4. חשוב לפנות לקבלנים שקבלנו לגביהם המלצות על מנת להבטיח עבודה באיכות טובה ועמידה בלו"ז.
     

 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE