חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

החלטות מיום 21/06/12 - פרוטוקול מס' 584

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

 

584 - אגרת כיבוי אש מנהרות רכסים ואיבטין

 

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת תשלום אגרת כיבוי אש במנהרות רכסים ואיבטין לצורך הכנת חוות דעת של רשות הכיבוי חיפה לבדיקת תכנון מערכות לכיבוי אש.
ההתקשרות פטורה ממכרז פומבי לפי תקנה 34 (2) ו – 34(9) לתקנות חובת המכרזים.

נימוקי הוועדה:

  1. רק נציבות כיבוי אש והצלה יכולים לבדוק התוכניות כגוף המקצועי המוסמך לתת אישור לתכנון מערכות הבטיחות והכיבוי במנהרה.
  2. סכומי האגרות בהתאם לתקנות.
  3. מדובר בהתקשרות הפטורה ממכרז לפי תקנה 34 (2) לתקנות חובת המכרזים.

 

 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE