חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

החלטות מיום 19/07/12 - פרוטוקול מס' 587

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

  

587/1 - חפירות ארכיאולוגיות – קטע 1/21

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת ביצוע חפירות ארכיאולוגיות בקטע 21/1 - נחל שובל  ע"י רשות העתיקות. 
ההתקשרות בפטור לפי סעיף 3 (7) וסעיף 3 (4) לתקנות חובת המכרזים.

נימוקי הוועדה:

  1. מדובר בחפירות אותן מוסמכת לבצע רק רשות העתיקות.
  2. מדובר בתאגיד שהוקם בחוק ובמסגרת תפקידי התאגיד ע"פ החוק שהקימו.
  3. תקנה 3 (7) לתקנות המכרזים מהווה פטור ספציפי להתקשרויות מסוג זה.


587/2 - תה"ן – הגדלה

 

החלטה:

ועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת הרחבת ההתקשרות עם תה"ן לתכנון מפורט בקטע 21/1 בקטע שהוא המשכו הישיר של קטע 20 ועד מצפון למחלף רהט.

ההתקשרות בפטור ממכרז לפי סעיף לפי סעיף 3 (4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים.

נימוקי הוועדה:

  1. לאור הפסקת הפעילות של המשרד שעסק בתכנון המפורט של קטע 21/1, יש צורך דחוף ומיידי במינוי מתכנן אשר יוביל את המשך הליך התכנון עד להבאתו לבשלות למכרז וליווי הביצוע. נעשתה בחינה של פוטנציאל משרדי תכנון בעלי היכולת והנסיון אשר יכולים להתאים המקום לכניסה לנעלי המתכנן בטווח זמנים קצר.
  2. חברת התכנון תה"ן שתכננה את קטע 20 וליוותה את ביצועו, בחנה במהלך התכנון חלופות שונות להאריך את קטע 20 דרומה. ניתוח החלופות בחן גם חלופה לכביש 6 כביש 40 עד אזור להבים, חלופה שאנו מתבקשים ליישם כעת במסגרת קטע 21/1.
  3. לתה"ן הכרות טובה עם האזור מבחינה תכנונית וסטטוטורית וכן עם והגורמים השונים הנמצאים בו ישובים, מגזר הבדואים וכד', דבר שיסייע לקידום העבודות ולקיצור לו"ז.
  4. למשרד התכנון הכרות עם הסטנדרטים של חברת כביש חוצה ישראל, לרבות ניסיון בעבודה עם צוות לה"ב המבצע את הבקרה והאישור לתכנון.
  5. משרד תה"ן נמצא פנוי וזמין להעמיד צוות תכנון מלא במיידי.
  6. כיום חברת תה"ן אינה מועסקת על ידי חברת כביש חוצה ישראל בפרויקטים אחרים ובכך אנו מאפשרים חלוקה טובה יותר של נתח עבודות התכנון בין משרדים שונים.

 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE