חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

החלטות מיום 27/07/12 - פרוטוקול מס' 588

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 


588/1 - מדידת אתר חניה זמנית בשפירים – חנה וסע

 
החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת את הלפרין פלוס לביצוע מדידות באתר חנה וסע.
הפטור לפי תקנה 34 (2) לתקנות חובת המכרזים.

 
נימוקי הוועדה:

 1. המודד ביצע את כל המדידות הקודמות בפרויקט חנה וסע.
 2. כל הנתונים העדכניים בידיו. צריך לקשר בין הנתונים הקיימים לחדשים.
 3. מדובר בהיקף עבודה קטן. ניתנה  הנחה של 20% יחסית למחירונים.


588/2 - חלוו"א – הרחבת נתיבים בכביש 551

 

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת את חלוו"א למטלה של השלמת תכנון הרחבת נתיבים בכביש 551 במחלף אייל.
הפטור לפי תקנות 3 (4) (ב) (2) ו- 3 (4) (ב) (3) לתקנות חובת המכרזים.

נימוקי הוועדה:

 1. המתכנן תכנן במקור את ביצוע ההרחבות של הכביש ל- 3 נתיבים ועדכון פאזות הרמזורים, כולל האזור בו נדרש כעת השדרוג.
 2. עבודת התכנון של ההרחבה לנתיב רביעי היא המשך טבעי ורציף של עבודת התכנון שנעשתה על ידי המתכנן בעבר.
 3. יש בידי המתכנן את כל הנתונים הנדרשים במרחב כולו.
 4. המתכנן מכיר את כל הגורמים שצריך לעבוד מולם והגורמים מאשרים.

 
588/3 - סקר שתית בקטע יקנעם סומך

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת הרחבת ההתקשרות עם המבדקה לבנין ותשתיות בקטעים 7+3.
פטור לפי תקנה 3 (4) (ב) (3) לתקנות חובת המכרזים.

 
נימוקי הוועדה:

 1. הרחבת ההתקשרות נובעת מהצורך לבירור ממצאים.
 2. העבודה נועדה להרחבת בסיס המידע בהליך הזכייני ועל מנת להקטין תנאי אי ודאות במרחב שהסתבר תוך כדי עבודות חקר השתית כי יש בו תופעות גיאו הנדסיות (לרבות בתחום ההידרולוגי).
 3. מדובר הן בתוספת קידוחים, הרחבת עבודות מעבדה והתקנת ציוד בשטח (פזומטרים לבדיקה חוזרת).
 4. בסיס המחירים בהתקשרות מתמשכת זו, בערכיה כיום, בהשוואה לתוצאות מכרזים דומים כיום, הינו נמוך ונותן יתרון כלכלי -מסחרי לחברה.


588/4- תכנון כל תחנות הרכבת בפרויקט המסילה המזרחית

 

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת קליטת ההתקשרויות עם המתכננים שנבחרו והועסקו על ידי הרכבת לצורך השלמת התכנון המוקדם והרחבת ההתקשרות לתכנון מפורט. בנסיבות לעיל אין מקום ליציאה למכרז או להליך קבלת הצעות. בנסיבות אלו ולאור הטעמים המיוחדים שפורטו לעיל, הוועדה מחליטה על פטור ממכרז והתקשרויות המשך עפ"י תקנה 3 (4) (ב) (3) לתקנות המכרזים. משרדי המתכננים הינם – שאול שפיץ (פלנקון בע"מ), בת שבע שרמן (איזנברג שרמן אדריכלים בע"מ), אלי ארמון (ארמון אדריכלים בע"מ).

נימוקי הוועדה:

 1. במסגרת החלטת הממשלה "נתיבי ישראל" הוטלו על החברה מספר רב של מטלות בו זמנית.
 2. לוח הזמנים של המטלות קצר ולוחץ והחברה צריכה להיערך בו זמנית לכל המטלות ואיננה יכולה לעכב את ביצוע המטלות שהוטלו עליה בהחלטת הממשלה.
 3. הרכבת ביצעה הליך תחרותי לבחירת המתכננים ובהתאם נכללה בהחלטת הממשלה הוראה כי הרכבת תעמיד לרשות החברה את המתכננים שעובדים עבורה בפרויקטים שהועברו לאחריות החברה.
 4. יש חשיבות רבה לרציפות מעבר הנתונים בין שלבי התכנון כולל בדיקות וסקרים לתכנון המפורט, ובמיוחד באילוצי לוחות הזמנים.
 5. הצורך בלימוד והיכרות מדוקדקת עם הנתונים ע"י מתכננים חדשים יצריך זמן ויהווה חסם בלוח הזמנים וכן יעלה כסף רב.
 6. נדרש מהמתכננים ידע ספציפי רכבתי עם דגש על בחינה תפעולית והבנת מערכות בקרה של הרכבת.
 7. שמירת הרציפות חשובה והכרחית גם מטעמי יעילות ולצורך המשך הפעלת היועצים בתיאום הצפוי והמתמשך מול הרכבת.


588/5 - צילום אלכסוני לתעוד – אלבטרוס

 
החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת הרחבת ההתקשרות עם אלבטרוס לצילום אלכסוני לתיעוד.
פטור לפי תקנה 3 (4) (ב) (2) לתקנות חובת המכרזים.

נימוקי הוועדה:

 1. אלבטרוס זכו במכרז.
 2. נדרשת השלמת ההתקשרות לצורך צילום תיעוד העבודות
   

 

 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE