חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

החלטות מיום 02/08/12 - פרוטוקול מס' 589

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

  

589/1 - הכפלת כביש 444 בתחום מחלף גבעת כח

 

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת הרחבת ההתקשרות עם חלוו"א לצורך תכנון הכפלת כביש 444 בתחום מחלף גבעת כח.
ההתקשרות בפטור ממכרז לפי תקנה 3 (4) (ב) (3) לתקנות חובת המכרזים.

 
נימוקי הוועדה:

 1. יש חשיבות רבה ליצירת שלמות תכנונית בין מתכנן המחלף שמתכנן קטע החיבור של כביש 444 לבין רצף ההכפלה צפונה ודרומה של כביש 444.
 2. העבודה הינה חלק מעבודות בתוך תחום עבודת הרחבת מחלף גבעת כח (461).
 3. לא ניתן להפריד התכנון של ביצוע המחלף מתכנון הרחבת כביש 444 לדו מסלולי בקטע זה.


589/2 - סקר ארכיאולוגי – תמרה-יסיף

 

נימוקי הוועדה:

התקשרות עם תאגיד שהוקם בחוק במסגרת תפקידי התאגיד עפ"י החוק שהקימו, עפ"י תקנה 3 (7) לתקנות חובת המכרזים.
 
החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת ביצוע סקר ארכיאולוגי מקדים באזור תמרה-יסיף ע"י רשות העתיקות.
ההתקשרות פטורה ממכרז  עפ"י תקנה 3 (7) לתקנות חובת המכרזים.598/3 - בקרת כמויות קטע 2/21 מקטע 3 – להבים-מחלף לקיה

 
החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת התקשרות עם חב' דטה מפ לביצוע בקרת כמויות במקטע  21/2/3.
ההתקשרות בפטור ממכרז לפי תקנה 34 (2) לתקנות חובת המכרזים.

נימוקי הוועדה:

 1. לאחר חיפוש ובירור בכל גופי התשתית בשוק יש 3 חברות מנוסות העוסקות בחישוב מפורט של חתכי רוחב בלבד שעוסקות בבקרת כמויות. אחת החברות הודיעה שיש לה ניגוד עניינים.
 2. מתוך 2 חברות שנותרו, אחת עובדת עבורנו במקטע 1+2/21.
 3. החברה מעוניינת לחלק העבודה בין 2 הגופים גם מפאת לוח זמנים צפוף וגם מבחינת חלוקת הנטל והמשאבים.


598/4 - העסקת שוטרים בשכר בקטע 21 – פרויקט הגישור

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מחליטה להעסיק שוטרים בשכר לצורך אבטחת עבודות קטע 21/2.
ההתקשרות פטורה ממכרז לפי תקנה 34 (9) לתקנות המכרזים.

נימוקי הוועדה:

התקשרות שעניינה רכישת שירותים מגוף ממשלתי בעל הסמכות משטרת ישראל משוייכת למשרד לבטחון פנים.598/5 - בוררות מנהרות הכרמל

  
החלטה:

iועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת את השופט בדימוס שלום ברנר ואת מהנדס אלדד ספיבק להרכב הבוררות בין המדינה לבין זכיין מנהרות הכרמל.
ההתקשרות בפטור לפי תקנה 5 (2) לתקנות המכרזים.
 

נימוקי הוועדה:

 1. בוררות הינה מערכת עבודה הדורשת יחסי אמון מיוחדים.
 2. צורך לקבל את הסכמת הצד השני לבוררות וההרכב נקבע לאחר שנבדקו מספר רב של אפשרויות.

598/6 -החלפת רכב מנכ"ל

  
החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מחליטה על החלפת רכב למנכ"ל ורכישת רכב מסוג רקסטון 4*4.
הפטור לפי תקנה 34 (2) לתקנות המכרזים.
 

נימוקי הוועדה:

 1. רכב המנכ"ל מיושן מאוד ועם מספר רב של קילומטרז.
 2. בחברה נחוץ רכב 4*4 לצרכי סיורים בעבודות הן בדרום והן בצפון.
 3. נבחנו מספר אפשרויות הבאות בחשבון. הרכב מסוג רקסטון מוכר למנכ"ל, אמין ונוח..
   

 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE