חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

החלטות מיום 23/08/12 - פרוטוקול מס' 595

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

595 - יהל מהנדסים – ניהול פינוי מסדרון הכביש

  

חלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מחליטה על הרחבת המטלה של יהל מהנדסים כך שיטפלו גם בניהול ופינוי המסילה המזרחית בנוסף לניהול ופינוי מסדרון הכביש.

הפטור לפי תקנה 3 (4) (ב) (3) לתקנות חובת המכרזים.

נימוקי הוועדה:

  1. יהל עוסקים במסילה המזרחית מאחר והתשתיות הן משותפות הן לכביש והם למסילה.
  2. מדובר בעבודה שנעשית באותו תוואי של הכביש ושל המסילה וחלק מהעבודות היו נדרשות לצרכי הכביש בכל מקרה.
  3. יש חציות של תשתיות של הכביש ושל המסילה. בכל אישורי החצייה מדובר בעבודה של יהל.
    פונקציונאלית כדאי שיהל יעשו את זה.
  4. זאת עבודה המשכית וחשוב לנו להשתמש בידע ובנסיון הרב שנצבר ביהל.
  5. לרוב אורכה של המסילה, בעקבות הצמידות לכביש 6, כל הפעילות גם משותפת מול דרך ארץ.

 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE