חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

החלטות מיום 06/09/12 - פרוטוקול מס' 597

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

 


597/1 - נהלי החברה

 
החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת התקשרות עם חב' בלאט לפידות לצורך עדכון הנהלים הקיימים וכתיבת הנהלים חדשים שהתבקשו ע"י רשות החברות, דוחות המבקר הפנימי ומהעבודה השוטפת. ההתקשרות בפטור ממכרז לפי תקנה 34 (2) לתקנות חובת המכרזים.

 
נימוקי הוועדה:

  1. למשרד התמחות מיוחדת בתחומי הנהלים.
  2. הומלץ ע"י מספר גורמים ממשלתיים בתחום התשתיות.
  3. היקף כספי של ההתקשרות בתחום הפטור של תקנה 34(2)

 
597/2 -יועץ שילוט – פרויקט נתיב מהיר

 
החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת התקשרות עם ד"ר נחום פוספלד – ארגו בע"מ, למטלה של בחינת מערך ההכוונה וההדרכה לנהגים בנתיב המהיר.
ההתקשרות פטורה ממכרז לפי תקנה 34 (2) לתקנות חובת המכרזים.

נימוקי הוועדה:

  1. ד"ר נחום פוספלד הינו בעל מומחיות ייחודית בנושא שילוט והנדסת אנוש של נהגים.
  2. היועץ משמש תקופה ארוכה כיועץ למת"ח ומע"צ במסגרת ועדת שילוט.
  3. אין תחרות על המחיר. עובד לפי תעריף החברה.

 

 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE