חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

החלטות מיום 09/09/12 - פרוטוקול מס' 598

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

  

598/1 - ניהול סקר סיכונים – יהודה ספיר

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מחליטה על הרחבת ההתקשרות עם יהודה ספיר לעריכת סקר סיכונים לכבישי רוחב והנושאים הנלווים להם.

ההתקשרות בפטור ממכרז לפי תקנה 3 (4) (ב) (3) לתקנות חובת המכרזים.

נימוקי הוועדה:

  1. במסגרת ההתקשרות הראשונה נעשה נסיון לאתר יועצים שהתמחותם ביצוע סקר סיכונים וניהולם בדגש על עבודות תשתית, ולמעט "קשת פתרונות" וגופים שעוסקים בתחום התעשייתי, לא נמצאו גופים נוספים. (פעילות בסיסית בתחום נעשית בדרך כלל ע"י מנהלי הפרויקט).
  2. הפעילות של היועץ מקצועית מאוד ומצליחה למפות סיכונים עם פתרונות.
  3. מכיר את כל גורמי החברה.


598/2 - החלפת רכבי ליסינג

 

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מחליטה להתקשר עם חברת כלמוביל (לשעבר דביס) בהסכם ליסינג תפעולי לרכב עבור חשב החברה.

ההתקשרות פטורה ממכרז פומבי בהתאם לתקנה 3(4)(ב)(2) ו- 34(2) לתקנות מכרזים.

נימוקי הוועדה:

  1. ההתקשרות הנה בתנאים מיטיבים עם החברה לעומת ההתקשרויות הקודמות.
  2. היקף ההתקשרות פטור ממכרז בהתאם לתקנות מכרזים.

 

החלטה:

ועדת מכרזים והתקשרויות מחליטה להתקשר עם חברת קל אוטו בהסכם ליסינג תפעולי של 2 רכבים  עבור מנהל אגף כספים וכלכלה ומנהל אגף נכסים.

ההתקשרות פטורה ממכרז פומבי בהתאם לתקנה 3(4)(ב)(2) ו- 34(2) לתקנות מכרזים.

 

נימוקי הוועדה:

  1. ההתקשרות הנה בתנאים מיטיבים עם החברה לעומת ההתקשרויות הקודמות.
  2. היקף ההתקשרות פטור ממכרז בהתאם לתקנות מכרזים.

 

 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE