חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

החלטות מיום 18/10/12 - פרוטוקול מס' 601

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

  

601 -אלבטרוס – התקשרות לביצוע צילומי אוויר

 

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת הרחבת ההתקשרות עם אלבטרוס לצילום אלכסוני לתיעוד.
ההתקשרות פטורה ממכרז לפי תקנה 3 (4) (ב) (2) לתקנות חובת המכרזים.

נימוקי הוועדה:

  1. אלבטרוס זכו במכרז.
  2. נדרשת השלמת ההתקשרות לצורך צילום תיעוד העבודות

 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE