חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

החלטות מיום 18/11/12 - פרוטוקול מס' 603

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

  

603- ניהול תכנון תחנות רכבת במסילה המזרחית

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת הגדלת מסגרת תקציב ההתקשרות עם א. אפשטיין ובניו בע"מ לפי תקנה 3 (4) (ב) (3) לתקנות חובת המכרזים.

נימוקי הוועדה:

  1. ההתקשרות המקורית של אפשטיין עם רכבת ישראל כללה את המכלול המלא של המסילה המזרחית, 64 ק"מ, כולל כל התחנות עד שלב סיום תכנון ראשוני ומתן תוקף סטטוטורי.
  2. כאשר ההתקשרות במלואה הומחתה לחברה – החברה החליטה בשלב הראשון להמתין עם ההתקשרות לניהול התחנות וערכה הסכם לניהול מסילות בלבד (מתוך אי בהירות האם אכן גם ניהול התחנות יהיה חלק עתידי מההסכם).
  3. לאחר תקופה ממושכת של פעילות הנדסית עם אפשטיין לניהול המסילות, היה ברור כי יש עדיפות להתקשרות אחת כוללת עם מנהל אחד למסלול המשותף של המסילות והתחנות, בשל המורכבות המשולבת ביניהם ולכן הבקשה הינה להרחיב ההתקשרות ולמצות את מלוא ההמחאה של ההתקשרות המקורית של הרכבת.

 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE