חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

החלטות מיום 06/12/12 - פרוטוקול מס' 606

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

 

606/1 - צילום אוויר להכנת אורתופוטו – מסילה מזרחית

 

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מחליטה לצאת להליך קבלת הצעות לביצוע צילום אויר עדכני לצורך הכנת אורתופוטו ופיענוח אלמנטים.

הפטור לפי תקנה 34 (2) לתקנות חובת המכרזים.

 

נימוקי הוועדה:

  1. מדובר בחברות המובילות במשק ולאחר התייעצות עם יועץ החברה למדידות וגופי התשתית.
  2. יש חשיבות עליונה לרמה של החומר והתאמתו לפלטפורמה של נתוני החברה.
  3. ערך הפרויקט מאפשר הליך תחרותי.


606/2 - ביטוחי החברה צד ג' ואחריות מקצועית

 

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת הצעת הראל לחידוש ביטוחי החברה צד ג' ואחריות מקצועית ומשרדים.
הפטור לפי תקנה 34 (2) לתקנות חובת המכרזים.

 

נימוקי הוועדה:

  1. החברה פנתה למס' מבטחים נוספים לקבלת הצעת מחיר.
  2. ההצעה של הראל היתה ההצעה הזוכה.
  3. ההצעה הינה בסכום הפטור ממכרז.

 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE