חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

החלטות מיום 13/12/12 - פרוטוקול מס' 607

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

  

607 - טקס קטע 21החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת ביצוע טקס קטע 21 באמצעות חברת "אוהלי ישראל", שהצעת המחיר שלה היתה  הזולה ביותר.

ההתקשרות בפטור ממכרז לפי תקנה 34(2) לתקנות חובת המכרזים.

נימוקי הוועדה:

  1. התקבלו 3 הצעות מפורטות אשר יועדו לטקס עם רוה"מ.
  2. הצעת "אוהלי ישראל" היא הזולה ביותר.

 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE