חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

החלטות מיום 20/12/12 - פרוטוקול מס' 608

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

  

608/1 - יובל בלום – יעוץ לחברה בענייני פיקוח ובקרת תנועה בפרויקטים השונים שבטיפולה (כבישים, מנהרות ומסילות).

 

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת הרחבת ההתקשרות והמטלה עם יובל בלום לייעוץ לחברה בענייני ניהול ובקרת תנועה בפרויקטים השונים (כבישם, מנהרות, מסילות).

הפטור לפי תקנה 3 (4) (ב) (3) לתקנות חובת המכרזים.

נימוקי הוועדה:

  1. יובל בלום הינו מומחה בתחום פיקוח ניהול ובקרת תנועה.
  2. היועץ ליווה את החברה בפרויקטים שונים, לרבות בקטעים 7+3 ובמנהרות הכרמל. מכיר את החברה ואת דרך פעולתה.
  3. אין תחרות על התשלום.

 


608/2 - דוד פרחי-אנויטק – שירותי תחזוקת תחנות הניטור בנווה יוסף ובאלכסנדר ינאי.

 

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מחליטה על המחאת התקשרות והארכת משך ההתקשרות עם אנויטק-דוד פרחי למשך 5 שנים לצורך המשך ליווי הפרויקט.

הפטור עפ"י תקנה (4) (ב) 3 ועפ"י תקנה 34 (1) לתקנות חובת המכרזים.


נימוקי הוועדה:

  1. יש חשיבות רבה לרציפות מעבר הידע והנתונים על מנת לאפשר "העברת מקל" חלקה, יעילה וחסכונית.
  2. המחיר המקורי שהיה במכרז נשמר גם כיום.

 


608/3 - אמי מתום – השלמת טיפול בתביעות זכיין  ליווי לנושאים שוטפים משלימים, לרבות נושאי אחזקה.

 

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת את אמי מתום להשלמת הטיפול בתביעות זכיין הנתיב המהיר וכן למטלה של טיפול בנושאים שוטפים, משלימים לרבות נושאי אחזקה.

הפטור לפי תקנה 3 (4) (ב) (3) לתקנות חובת המכרזים.

 

נימוקי הוועדה:

  1. אמי מתום ליווה הפרויקט החל משלב ההקמה.
  2. טיפל עבורנו בכל השינויים שנדרשו במסגרת מת"א 7.
  3. כל הנתונים של הפרויקט נמצאים בידיו.
  4. לנסיון והכרות עם הפרויקט יש יתרון גדול לחברה.
  5. אין תחרות על התשלום

 

 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE