חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

החלטות מיום 28/01/10 - פרוטוקול מס' 480

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

דיווחים בהתאם לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג - 1993

 

1/480 - מוטי שרף - ייעוץ אסטרטגי

נימוקי הוועדה:

  1. היועץ כבר בשיאו של המהלך של עזרה ליו"ר.
  2. זאת התקשרות המשך בתנאים זהים ובנסיבות בהן השמירה על האחידות נדרשת מטעמי חסכון ויעילות.
  3. היועץ מעורב מאוד בתהליך קבלת ההחלטות בגורמי הממשל.
  4. מסייע מאוד ליו"ר בפעילותה להעברת פרוייקטים נוספים לחברה.
  5. היועץ איש מקצוע מצויין ובעל נסיון רב.


החלטה:

ועדת מכרזים מחליטה לאשר המשך ההתקשרות עם מוטי שרף למטלה של ייעוץ אסטרטגי ל- 4 חודשים נוספים. ההתקשרות פטורה ממכרז ע"פ תקנה 3 (4) (ב) (3) לתקנות חובת המכרזים (התקשרות המשך).

החלטה זו תפורסם באתר האינטרנט של החברה.

 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE