חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

החלטות מיום 14/02/10 - פרוטוקול מס' 481

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

דיווחים בהתאם לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג - 1993

 

1/481 - מאזן עבודות עפר – קטע 21 ב'+ג' – עליזה קוטנר

נימוקי הוועדה:

  1. אדר' עליזה קוטנר התמחתה בתחום יעודי זה מטעם הצוות המלווה כמפקחת במהלך עבודות בקטע 19/20 אשר במסגרתו היתה התמודדות מרכזית של החברה וכן הקימה את מערכת מאזן עבודות עפר עבור מנהל מקרקעי ישראל ומנהל התכנון.
  2. גב' קוטנר בעלת מומחיות ייחודית בנושא הקשר בין גיאולוגיה ונוף לבין מאזן עבודות עפר.
  3. כל הגופים הרלבנטיים בתחום, לרבות הצוות המלווה, מתייחסים לגב' קוטנר כבת סמכא בתחום זה של מאזן עבודות עפר.

החלטה: וועדת מכרזים והתקשרויות מחליטה לאשר התקשרות עם אדר' עליזה קוטנר למטלה של ליווי מתכנני העל בקטע 21 ב' ו – ג' בתחום מאזן עבודות עפר, לרבות בחינת שימושי החומרים בקטע 21
ההעסקה עפ"י ש"ע מדווחות, לפי תעריף החברה.
התקשרות בפטור ממכרז עפ"י תקנה 34 (2) לתקנות חובת המכרזים
החלטה זו תפורסם באתר האינטרנט של החברה.


2/481 - בדיקת אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי – פאהן קנה

 

נימוקי הוועדה:

  1. פאהן קנה נבחרו בעבר בעקבות הליך תחרותי.
  2. פאהן קנה מכירים את הנתונים מהבדיקה הקודמת שביצעו עבור החברה (SOX 404).
  3. פאהן קנה עבדו לשביעות רצוננו ועמדו בלוחות הזמנים שנקבעו.
  4. המחיר הנוכחי מהווה תנאי המיטיב עם החברה מאחר שפאהן קנה כבר מכירים הנתונים.

החלטה: וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת ביצוע בדיקת אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדו"ח הכספי באמצעות פאהן קנה בעלות של 62 אש"ח.
ההתקשרות בפטור ממכרז עפ"י תקנה 3 (4) (ב) (2) וכן לפי תקנה 34 (2) לתקנות חובת המכרזים.
החלטה זו תפורסם באתר האינטרנט של החברה.

 

 

 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE