חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

החלטות מיום 25/03/10 - פרוטוקול מס' 484

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

דיווחים בהתאם לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג - 1993

  

1/484 נוהל אחזקת מסעות – ד"ר רפי ירון

נימוקי הוועדה:

  1. ד"ר רפי ירון הינו מומחה גדול לכתיבה טכנית. ד"ר רפי ירון הכין/ בנה את כל מכרז מע"צ לאחזקה.
  2. התחרות אינה על מחיר. התשלום יבוצע עפ"י תעריף החברה, לפי שעות עבודה בפועל.  

 
החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מחליטה לאשר התקשרות עם ד"ר רפי ירון למטלה של כתיבת נוהל אחזקת מסעות. ההעסקה עפ"י ש"ע מדווחות, לפי תעריף החברה.
התקשרות בפטור ממכרז עפ"י תקנה 34(2) לתקנות חובת המכרזים .
החלטה זו תפורסם באתר האינטרנט של החברה.


2/484 צוות לה"ב – אדריכלות נוף – מוריה סקלי – כל הכביש
 

נימוקי הוועדה:

  1. פרופ' יעל מוריה הינה מטובי אדריכלי הנוף בארץ וראויה להמשיך וללוות את תכנון הנוף בפרוייקט.
  2. לאחרונה "נפרדה החבילה" ואנו מבקשים לאשר הפעילות של יעל מוריה לאדריכלות נוף בנפרד ממשרד מליס (אשר אושר לאחרונה ועמו יש חוזה).
  3. במהות זאת התקשרות המשך. במקור היתה התקשרות ע"י שיתוף פעולה בין שני המשרדים.
  4. במהות מדובר בפרמול של המצב במשפטי לאחר שהצדדים נפרדו.


החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מחליטה לאשר המשך התקשרות עם יעל מוריה ממשרד סקלי למטלה של ליווי אדריכלות נוף בכל הכביש במסגרת צוות לה"ב. ההעסקה עפ"י ש"ע מדווחות, לפי תעריף החברה.
התקשרות בפטור ממכרז עפ"י תקנה 3 (4) (ב) (3) לתקנות חובת המכרזים (התקשרות המשך).

החלטה זו תפורסם באתר האינטרנט של החברה.

 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE