חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

החלטות מיום 08/04/10 - פרוטוקול מס' 485

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

דיווחים בהתאם לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג - 1993

 

1/485  - ניהול אחזקה, מאור ושיקום נופי – קטע 19/20 – CPM

 

נימוקי הוועדה:

  1. חברת CPM מרגולין נבחרו בהליך תחרותי כמנהלי פרוייקט ההשלמות ב- 19/20.
  2. מדובר בהתקשרות בתנאים זהים להתקשרות הראשונה ובנסיבות שבהן השמירה על האחידות נדרשת מטעמי חסכון ויעילות.

 

החלטה:

הוועדה מחליטה להאריך את משך ההתקשרות עם CPM לניהול אחזקה מאור ושיקום נופי בקטע 19/20, הואיל ומדובר בהתקשרות בתנאים זהים להתקשרות ה- I ובנסיבות שבהן השמירה על האחידות נדרשת מטעמי חסכון ויעילות, כמפורט להלן:
אחזקת שיקום נופי – בחמישה חודשים; ניהול אחזקה מאור – בשלושה חודשים.
התקשרות המשך בפטור ממכרז בהתאם לתקנה 3 (4) (ב) (2) לתקנות המכרזים.
ההחלטה תפורסם באתר האינטרנט של החברה.


2/485 - מרכז פרוייקט פינוי מפער הקישון

 

נימוקי הוועדה:

  1. המינוי נדרש בדחיפות בהתאם להחלטת הממשלה בנושא מפער הקישון.
  2. מדובר בתפקיד ניהול ייחודי, הדורש נסיון וכישורים מיוחדים וכן יחסי אמון מיוחדים.

 

החלטה:

הוועדה לאחר ששקלה את מכלול השיקולים החליטה שמוצדק וסביר בנסיבות העניין, כאשר מדובר בהתקשרות לביצוע תפקיד הדורש יחסי אמון מיוחדים, לבצע את ההתקשרות שלא במסגרת מכרז.
וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת הליך פנייה לקבלת הצעות למינוי מרכז פרוייקט לטיפול בהפקעות במפער הקישון.
ההתקשרות בפטור ממכרז  על פי תקנה 5 (א) (2) לתקנות המכרזים.
החלטה זו תפורסם באתר האינטרנט של החברה.


3/485 שמאי מקרקעין לניהול מו"מ, הכנת שומות (וביצוע פרוטוקולים לפינוי מפער הקישון) – יציאה לקבלת הצעות

 

נימוקי הוועדה:

  1. מינוי שמאי מקרקעין לטיפול במפער הקישון נדרש בדחיפות בהתאם להחלטת הממשלה בנושא מפער הקישון.
  2. הוועדה לאחר ששקלה את מכלול השיקולים החליטה שמוצדק וסביר בנסיבות הענין, לבצע את ההתקשרות שלא במסגרת מכרז, אלא לפנות למספר מציעים עפ"י תקנה 5 (א) (1) לתקנות המכרזים.

 
החלטה
:

הוועדה לאחר ששקלה את מכלול השיקולים החליטה שמוצדק וסביר בנסיבות הענין, לבצע את ההתקשרות שלא במסגרת מכרז, אלא לפנות למספר מציעים עפ"י תקנה 5 (א) (1) לתקנות המכרזים.
הוועדה מאשרת יציאה לקבלת הצעות, מהרשימה שנדונה ואושרה, לשמאי מקרקעין לטיפול בהפקעות מפער הקישון.
החלטה זו תפורסם באתר האינטרנט של החברה.

 
 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE