חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

החלטות מיום 22/04/10 - פרוטוקול מס' 486

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

דיווחים בהתאם לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג - 1993

 

1/486 - הפקת מפות "נתיבי ישראל"

 

נימוקי הוועדה:

 1. המפות נדרשו ע"י מנכ"ל מת"ח בדחיפות.
 2. זכויות היוצרים של המפה הן של קרוננברג מאחר והמפה נעשתה ע"ג המפה הקודמת הן בהתאם לדרישה והן מבחינת חסכון בעלויות.
 3. המחיר עפ"י בדיקה סביר בהחלט.
 4. מדובר בהתקשרות בהיקף קטן.

 

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מחליטה לאשר התקשרות עם ד.מ. קרוננברג להפקת מפות "נתיבי ישראל". ההתקשרות בפטור ממכרז עפ"י תקנה 34 (2) לתקנות חובת המכרזים.

החלטה זו תפורסם באתר האינטרנט של החברה.


2/486 - שכירות משרדים ביקנעם – מפער הקישון

 

נימוקי הוועדה:

 1. לאחר בדיקה מעמיקה התברר כי בחלק מהמשרדים שאותרו כמתאימים פוטנציאלית, השטח קטן מדי ואינו מאפשר פעילות מתאימה, וכן אין נגישות לנכים.
 2. המשרד שאותר בפארק הי טק צפון מתאים מאוד מבחינת הגודל, הנגישות והמיקום וכמו כן סוכם על חלוקה בשטח עם חברת עמק איילון.
 3. בצורה זו הגענו לניצול אופטימלי של השטח (חלקים מהמשרד הינם משותפים) וכך עלות השכירות מוזלת.
 4. המיקום מתאים גם בהיבט של זמינות תחבורה ציבורית ונגישות נוחה למשרדים.

 

החלטה:

וועדת מכרזים מחליטה לאשר שכירות משרד בבנין לוינשטיין ביקנעם אשר ישמש כשלוחה הקדמית של החברה לטיפול בפרוייקט מפער הקישון.
ההתקשרות הינה בפטור לפי תקנה 3 (14א).
החלטה זו תפורסם באתר האינטרנט של החברה.


3/486 - מודדים למפער הקישון

 

נימוקי הוועדה:

 1. לצורך קידום הפעילות בפרויקט מפער הקישון קיימת דחיפות לאיתור מודד/ים. הוחלט על יציאה למכרז יעודי לנושא, אולם בטווח הזמן שעד להכנת המכרז ובחירת ההצעה הזוכה, מוצע להשתמש במודדים של "חץ הצפון" העובדים עם המתכנן של הקטעים הצפוניים, ומכירים את האזור מתוקף עבודתם.
 2. מבחינה מקצועית מדובר במשרד טוב מאוד.
 3. מדובר בהתקשרות לתקופת זמן מוגבלת ובהיקף שלא יעלה על 200 אש"ח (בהתאם לפטור של תקנה 34(2) לתקנות מכרזים).
 4. קיימת עדיפות להתקשרות במתכונת זו בנסיבות המתוארות, בשל הדחיפות ולאור העובדה שהיא מבוצעת בפועל ע"י הגדלה תקציבית של ההתקשרות עם המתכננים.

 

החלטה:

עד ליציאה למכרז מודדים יעודי עבור פרויקט מפער הקישון ובחירת הזוכה, הוחלט להתקשר עם משרד המודדים "חץ הצפון" המועסק ע"י המתכננים של הקטעים הצפוניים, בהיקף שלא יעלה על 200 אש"ח. ההתקשרות תעשה באמצעות הגדלה תקציבית של התקשרות החברה עם חב' התכנון. ההתקשרות בפטור עפ"י תקנה 34(2) לתקנות מכרזים.

ההחלטה תפורסם באתר האינטרנט של החברה.

 
 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE