חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

החלטות מיום 29/04/10 - פרוטוקול מס' 487

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

דיווחים בהתאם לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג - 1993

 

1/87- מכרז מדידות – מפער הקישון

 

נימוקי הוועדה:

א. החברה מונתה כפרוייקטור של ממ"י לעניין העבודות במפער הקישון.

ב. קיים צורך דחוף של אגף נכסים באיתור מודד מוסמך לביצוע עבודות מיפוי ומדידה של הקרקע הנתפסת ושל הקרקע החלופית.

ג. בהתייעצות עם ממ"י חיפה הסתבר כי יש ברשותם רשימת מציעים של מודדים שהוכנה עפ"י תקנה 16 לתקנות המכרזים.

ד. אנשי המקצוע בממ"י ממליצים על מספר מודדים מתוך רשימת המציעים המתאימים ביותר לביצוע העבודות האמורות.

ה. היות והעבודה מבוצעת עבור ממ"י ועל חשבונו, והיות והוא הגוף המקצועי הבקיא בעבודות אלו, הוועדה מחליטה להסתמך על רשימת המודדים שהומלצה ע"י המינהל ולפנות אליהם בפניה תחרותית לקבלת הצעות.

 

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת לצאת להליך פניה תחרותי לקבלת הצעות עפ"י תקנה 5 (ד) לתקנות המכרזים.

הוועדה מחליטה להסתמך על רשימת המודדים שהומלצה ע"י המינהל מתוך מאגר המינהל ולפנות אליהם בפניה תחרותית לקבלת הצעות.

החלטה זו תפורסם באתר האינטרנט של החברה.

 
 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE