חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

החלטות מיום 13/05/10 - פרוטוקול מס' 490

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

דיווחים בהתאם לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג - 1993

  

490/1 -הפקת אירוע הפרידה למנכ"ל היוצא

 

נימוקי הוועדה:

א. וואהל סנטר נבחר לאחר בחינת 5 מקומות אפשריים לקיום האירוע.

ב. האודיטוריום חדש לחלוטין והוא מודולרי – ניתן לסגור/לפתוח לפי כמות המוזמנים שיגיעו לאירוע.

ג.  האודיטוריום בוואהל סנטר מכיל את כל האמצעים הטכניים הדרושים לאירוע מבחינת תאורה, הגברה, ואמצעי הקרנה כולל מסך גדול.

 

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מחליטה לאשר קיום אירוע הפרידה מהמנכ"ל היוצא מר יהודה כהן בוואהל סנטר. ההתקשרות בפטור ממכרז עפ"י תקנה 3  (11) לתקנות חובת המכרזים.

החלטה זו תפורסם באתר האינטרנט של החברה.

 

 


 

 

490/2 - העסקת יועצים כלכליים לצורך בחינת שילוב הסקטור הפרטי בקטעים 3 + 7

 

נימוקי הוועדה:

א. המטלה דחופה ביותר עפ"י החלטת ממשלה.

ב. המטלה מצריכה מומחיות והכרות עם היקף רב של חומר מורכב.

ג.  היועץ "גלרם" הינו גוף שהתנסינו בעבודה איתו ויש לו הכרות עם חוזה הזכיון וחוזי BOT בכלל והעיסקה הפיננסית של הזכיון הקיים.

 

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מחליטה לאשר התקשרות עם גלרם יועצים למטלה של בחינת אפשרויות  שילוב הסקטור הפרטי בהקמת קטעים 3 ו-7 של כביש חוצה ישראל,. ההתקשרות בפטור ממכרז עפ"י תקנה 34 (2) לתקנות חובת המכרזים.

החלטה זו תפורסם באתר האינטרנט של החברה.

 

 


 

 

490/3 - ניטור נחלים שלב ב' – קטע 18

 

נימוקי הוועדה:

א. מדובר בשלב ב' של עבודה שהמומחה החל כבר בביצועה.

ב. מדובר במומחיות מיוחדת וייחודית ומסיבה זו היועץ נבחר לביצוע שלב א' של המטלה לאחר שהתקיים הליך לחיפוש מומחה בתחום זה.

ג. מבחינה כלכלית, עניינית ואקדמית מן הראוי להמשיך ההתקשרות עם מבצע שלב א' של הביצוע.

 

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מחליטה לאשר התקשרות המשך עם פרופ' אביטל גזית לביצוע ניטור נחלים (שלב ב') בקטע 18.

ההתקשרות בפטור לפי סעיף 3 (4) (ב) (3) לתקנות חובת המכרזים.

ההחלטה תפורסם באתר האינטרנט של החברה.

 

 

 

 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE