חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

החלטות מיום 20/05/10 - פרוטוקול מס' 491

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

דיווחים בהתאם לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג - 1993

 

1/491- מדידות לתכנון מפורט – קטע 21 ב' – ד.א.ל

 

נימוקי הוועדה:

א. בהמשך להחלטת הממשלה – נתיבי ישראל – יש דחיפות רבה בקידום המדידות לצורך קידום התכנון המפורט.

ב. בשלב זה טרם נבחר מתכנן העל לתכנון המפורט.

ג. המדידות הן על הנתיב הקריטי של התקדמות לתכנון המפורט.

ד. שכר הטרחה עבור ביצוע המדידות מהווה % מהתמורה למתכנן העל במסגרת תעריף החברה ועל כן מבחינת           החברה אין תחרות על המסגרת הכספית.

ה. לפיכך מתכנן העל לתכנון המוקדם יתבקש לערוך פניה לקבלת הצעות ולהתקשר עם חברת מדידות. 

 

ההתקשרות תהיה ניתנת להסבה למתכנן העל לתכנון המפורט שייבחר, אשר יישלם למתכנן העל לתכנון המוקדם את הסכום שהוציא עד אותו שלב בגין המדידות.

 

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מחליטה לאשר מדידות לתכנון מפורט בקטע 21 ב' באמצעות הגדלת ההתקשרות עם מתכנן העל לתכנון המוקדם. ההתקשרות בפטור לפי תקנה 3 (4) (ב) (2 החלטה זו תפורסם באתר האינטרנט של החברה.

 

 


 

2/491- שינויים במערכות המניואל – תבונה מילניום

 

נימוקי הוועדה:

א. מדובר בייעול ושיפור מערכת תוכנה קיימת שפותחה ע"י חברת תבונה מילניום.

ב. המערכת נמצאת בשלב של למידה ושימוש ראשוני לאחר שלב הפיתוח.

 

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מחליטה לאשר התקשרות המשך עם תבונה מילניום לייעוץ ושיפור מערכת המניואל שהם פיתחו.

ההתקשרות בפטור ממכרז כהתקשרות המשך לפי 3 (4) (ב) (2) לתקנות מכרזים.

ההחלטה תפורסם באתר האינטרנט של החברה.

 

 


 

3/491- ייעוץ בנושא ארוזיה וסחף – קטע 21

 

נימוקי הוועדה:

א.  פרופ' לרון הינו מומחה ייחודי בתחום קרקע לס ולחקר קרקע ובמיוחד לקרקעות הלס המאפיינות את אזור קטע 21.

ב.  במשך מס' חודשים קיימנו התייעצויות למציאת יועץ מתאים בתחום.

ג.   אין תחרות על מחיר, מאחר ומשולם לפי תעריף החברה.

 

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מחליטה להתקשר עם גיאו טבע (פרופ' יונתן לרון) כיועץ לנושא ארוזיה וסחף בקטע 21.

ההתקשרות בפטור ממכרז עפ"י הסכום לפי תקנה 34 (2) לתקנות המכרזים.

ההחלטה תפורסם באתר האינטרנט של החברה.

 
 
 
 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE