חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

החלטות מיום 17/06/10 - פרוטוקול מס' 493

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

דיווחים בהתאם לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג - 1993

 

493/1 צילום אלכסוני לתיעוד – אלבטרוס

 

נימוקי הוועדה:

א. החברה נמצאת בשלבי תכנון של קטעים בצפון ובדרום ומעת לעת נדרשת השלמת צילום באופן אקראי.

ב. ההתקשרות עם חברת אלבטרוס נעשתה לאחר תהליך של קבלת הצעות ממס' גופים.

ג. אלבטרוס עושים עבודה טובה מאוד.

ד. הרחבת ההתקשרות המבוקשת הנה בהתאם לזכות שנשמרה בחוזה עם אלבטרוס ולתקנות המכרזים.

 

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת התקשרות המשך עם אלבטרוס לצילום אלכסוני לתיעוד קטעים המצויים בשלבי תכנון בצפון ובדרום.

ההתקשרות בפטור ממכרז עפ"י תקנה 3 (4) (ב) (2) לתקנות המכרזים.

ההחלטה תפורסם באתר האינטרנט של החברה.

 


 

493/2 תיאום פעילות קטע 18 – סי בריבוע

 

נימוקי הוועדה:

א. נדרשת הארכת תקופת חוזה היעוץ עם סי בריבוע (במסגרת המטלה של שירותי תיאום לפעילות החברה בהקמת       קטע 18) להשלמת הפעילות מול הזכיין בקטע 18 הן בהשלמת הביצוע והן בטיפול בדרישות התשלום והתביעות.

ב. החברה סברה בתחילה שעד מרץ 2010 תסתיים כל פעילות ההשלמות המוטלות על הזכיין, אולם זה לא המצב. גם     הטיפול בתחום דרישות התשלום רחוק מסיום.

ג. אורי שקד (סי בריבוע) מרכז את כל החומר ומטפל בנושאים אלה מראשית הדרך.

 

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת הגדלת ההתקשרות עם סי בריבוע לתיאום פעילות החברה בקטע 18.

ההתקשרות בפטור לפי תקנה 3 (4) (ב) (2) לתקנות המכרזים.

ההחלטה תפורסם באתר האינטרנט של החברה.

 

 


 

 

493/3 מחשוב מערך התמרורים – קומפלוט

 

נימוקי הוועדה:

א. קומפלוט היא אחת מהחברות המאושרת ע"י משרד התחבורה למתן שירות בתחום הנדרש.

ב. חברת קומפלוט נבחרה בהליך תחרותי להקים ולתחזק את מערך ה- GIS בחברה.

ג. הפלטפורמה המחשובית של המערכת זהה ויש לכך יתרון תפעולי מובהק.

ד. נבדקה הצעה נוספת והסתבר שהצעת קומפלוט זולה בכ- 50% מההצעה שנבדקה.

 

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת התקשרות עם חברת קומפלוט למחשוב מערך התמרורים עבור החברה כרשות תמרור מקומית בקטע 19/20.

ההתקשרות בפטור ממכרז לפי תקנה 34 (2) לתקנות המכרזים (בשל הסכום).

ההחלטה תפורסם באתר האינטרנט של החברה.

 


 

493/4 בקשה לפניה לקבלת הצעות לסרטון הדמיה – קטע דרומי

 

נימוקי הוועדה:

א. מדובר בהתקשרות לביצוע סרט תדמית לחברה ולפרוייקט.

ב. היקפים לא גדולים.

ג. התקשרות במכרז אינה מתאימה.

 

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מחליטה לצאת לקבלת הצעות לסרטון הדמייה לקטע 21.

בפטור ממכרז עפ"י תקנה 34 (2) עקב הסכום וכן לפי תקנה 3 (11) לתקנות מכרזים.

ההחלטה תפורסם באתר האינטרנט של החברה.

  
  
 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE