חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

החלטות מיום 15/07/10 - פרוטוקול מס' 496

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

דיווחים בהתאם לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג - 1993

 

496/1  העתקת חלמוניות וגיאופיטים בסביבת יער להב – קטע 21 ב'

 

 

נימוקי הוועדה:

א. מדובר בעבודה בהיקף קטן יחסית שדורשת התמחות ייחודית.

ב. נדרש נסיון בעבודה משותפת עם רשות הטבע והגנים שנותנת את ההנחיות המשלימות כמי שמופקדת על ערכי           הטבע המוגנים.

ג. הפנייה הינה לקבלנים המקובלים על רשות הטבע והגנים.

 

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת יציאה להליך קבלת הצעות להעתקת חלמוניות וגיאופיטים בסביבות יער להב בקטע 21 ב'.

ההתקשרות בפטור ממכרז לפי תקנה 34 (2) לתקנות חובת המכרזים.

 

ההחלטה תפורסם באתר האינטרנט של החברה.

 


 

496/2  מכירת רכב מנכ"ל

 

נימוקי הוועדה:

א. הרכב פורסם למכירה באופן המקובל בשוק למכירת רכבים משומשים.

ב. הפרסום בוצע בשני אתרים פופולריים בתחום.

ג.  הוגשו 4 הצעות , והרכב נמכר למרבה במחיר.

 

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת מכירת רכב מנכ"ל למציע ההצעה הגבוהה ביותר.

ההתקשרות בפטור ממכרז עפ"י תקנה 34(2) לתקנות מכרזים.

ההתקשרות תפורסם באתר האינטרנט של החברה.

 


 

496/3  סיוע שוטף אחזקה – דרך ארץ/ דרך בטוחה מפעיל

 

נימוקי הוועדה:

א. מדובר בהתקשרות לביצוע עבודות סימון, שירותי אבטחה, תיקוני שקיעות, תיקוני גדר, תיקוני  צבע וכדומה                   המבוצעות בתוך תחום הפעילות של הזיכיון באמצעות המפעיל. ההתקשרות המקורית היתה עם המפעיל, אשר           הקים לצורך ביצוע עבודות מסוג זה מחלקה נפרדת שנקראה "דרך בטוחה".

ב. לצורך השלמת פעילויות נלוות: הסדרי תנועה זמניים, השלמת התקני בטיחות, תוספות והשלמות בתחום השיקום         הנופי, חידוש צבע לאורך הכביש  וכיו"ב במהלך השנה האחרונה נדרשה הרחבת מסגרת ההתקשרות המקורית.

 

החלטה:

ועדת מכרזים והתקשרויות מחליטה על הגדלת ההתקשרות לצורך השלמת ההתקשרות המקורית עם דרך בטוחה לסיוע שוטף לאחזקת קטעים 19/20.

ההתקשרות בפטור ממכרז עפ"י  תקנה 3 (4)(ב)(3) לתקנות המכרזים.

ההתקשרות תפורסם באתר האינטרנט של החברה.

 

 

 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE