חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

החלטות מיום 22/07/10 - פרוטוקול מס' 498

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

דיווחים בהתאם לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג - 1993

  

498/1 תמיכה בנושאים הנדסיים – חב' אלבקס


נימוקי הוועדה:

  1. היועץ הינו חבר פעיל בצוות לה"ב, כמי שמרכז הבקרה המקצועית הפרטנית בסמוך לגד ועוסק בבקרה התכנון   (במסגרת התקשרות עם גד ויינשטיין).
  2. היועץ פתח חברה חדשה אך ממשיך לעסוק בבקרת התכנון.
  3. היועץ הכין עבור מע"צ והרכבת נהלים וסטנדרטים והחברה תוכל להיעזר בנסיון זה לצרכיה.
  4. היועץ בעל מומחיות ונסיון רב בתחומים של הנחיות תכנון, פרטים סטנדרטיים, נהלי הנדסה ונושאים נוספים "תומכי תכנון".
  5. התשלום לפי תשומות בפועל, ללא תחרות.

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מחליטה לאשר התקשרות עם אלכס ויאזמינסקי (אלבקס הנדסה) למטלה של תמיכה שוטפת לנושאים הנדסיים לפי תקנה 34 (2) לתקנות חובת המכרזים.

ההחלטה תפורסם באתר האינטרנט של החברה.


498/2  צוות לה"ב – תנועה ותחבורה – דני פוכס

נימוקי הוועדה:

  1. צוות הנדסי בחן מס' אפשרויות לאיתור בעל מקצוע בכיר, בעל אוטוריטה ללא ניגוד עניינים.
  2. היועץ שאותר מתאים לכל הדרישות ובעל נסיון רב מאוד בתחום התנועה והתחבורה.
  3. היועץ מוכר בכל רשויות התכנון והתחבורה ומקובל על יועצים רבים כבעל סמכות.
  4. התשלום עפ"י תשומות בפועל ללא תחרות.

 

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מחליטה לאשר את דני פוכס למטלה של רפרנט לליווי תחום תנועה ותחבורה בצוות לה"ב, בפטור לפי תקנה  34 (2) לתקנות חובת המכרזים.

ההחלטה תפורסם באתר האינטרנט של החברה.

 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE