חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

החלטות מיום 25/08/10 - פרוטוקול מס' 503

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

דיווחים בהתאם לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג - 1993

  

503/1 חוו"ד הצגת דו"חות כספיים של החברה – רו"ח חיים אסיאג

נימוקי הוועדה:

  1. בעבר נבחר רו"ח אסיאג מבין מס' מועמדים להכין חוו"ד על מבנה הדו"חות הכספיים של החברה.
  2. החברה היתה מאוד מרוצה מעבודתו המקצועית.
  3. יש לרו"ח אסיאג כבר הכרות מעמיקה עם מערך הדו"חות הכספיים של החברה בדגש של הלוואה מול הנכס ורכיבים מורכבים נוספים.

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת התקשרות עם רו"ח אסיאג לצורך בחינת ההשלכות האפשריות של תחומי העיסוק הנוספים של החברה במסגרת תוכנית "נתיבי ישראל", לרבות מינוי החברה כרשות ממונה בפרויקטים נוספים, על מבנה הדוחות הכספיים של החברה וכן לצורך בחינת ההשלכות החשבונאיות של הסכם הפיתוח המתגבש עם משרדי התחבורה והאוצר על הדוחות הכספיים של החברה. ההתקשרות בפטור ממכרז בהתאם לתקנה 34 (2) לתקנות חובת מכרזים, עקב הסכום.

ההחלטה תפורסם באתר האינטרנט של החברה.


503/2 גלרם – יועצים כלכליים פיננסיים

נימוקי הוועדה:

  1. שוק היועצים בעלי הנסיון והמומחיות הינו תחום מאוד מצומצם וכמעט כל המשרדים עובדים עם הסקטור הפרטי.
  2. יש לגלרם יתרון מובהק מכח נסיונו, יכולות מוכחות והכרות מעמיקה עם הזכיון הקיים והן עם הזכיון הספציפי.
  3. גלרם מכיר את המודל העיסקי, מסמכי הסגירה הפיננסית של הקטע המרכזי.
  4. במסגרת בדיקת ההתכנות לקטעים 7+3 צבר גלרם הכרות מעמיקה עם הפרוייקט.

ההתקשרות בפטור ממכרז מכח תקנה 3 (4) (ב) (3) לתקנות חובת מכרזים. 


החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת התקשרות עם גלרם לליווי המכרז בקטעים 3+7. ההתקשרות בפטור ממכרז בהתאם לתקנה 3 (4) ב (3) לתקנות חובת מכרזים.

ההחלטה תפורסם באתר האינטרנט של החברה.

 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE