חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

החלטות מיום 02/09/10 - פרוטוקול מס' 504

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

דיווחים בהתאם לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג - 1993

  

504/1 מיגון והעתקת קווי מקורות – קטע 21 ב'

נימוקי הוועדה:

  1. מדובר בהתקשרות עם מקורות לצורך העתקה ו/או מיגון של קווי מקורות, קרי: מתקנים הנמצאים בבעלות מקורות.
  2. מדובר בהתקשרות עם חברה ממשלתית שיש עמה הסכם מסגרת, במסגרתו ניתן לבצע את ההתקשרות       הספציפית.
  3. מקורות מחוייבת בהסכם לבצע את העבודה בהתאם להוראות כל דין.

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת התקשרות עם מקורות לצורך תכנון מיגון והעתקת קווי מקורות בקטע 21 ב'. ההתקשרות בפטור ממכרז עפ"י תקנה 3(5) לתקנות מכרזים.

ההחלטה תפורסם באתר האינטרנט של החברה.504/2 חפירות ארכיאולוגיות בקטע 21 ב'

נימוקי הוועדה:

  1. מדובר בחפירות בדיקה, אותם מוסמכת לבצע רק  רשות העתיקות.
  2. ההתקשרות בפטור ממכרז עפ"י תקנה 3(7) לתקנות מכרזים. 


החלטה
:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת ביצוע חפירות בדיקה בקטע 21 ב' ע"י רשות העתיקות. ההתקשרות בפטור ממכרז עפ"י תקנה 3(7) לתקנות מכרזים.

ההחלטה תפורסם באתר האינטרנט של החברה.

  
 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE