חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

החלטות מיום 19/09/10 - פרוטוקול מס' 506

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

דיווחים בהתאם לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג - 1993

  

506/1  פניה לקבלת הצעות לבחירה של חברה הנדסית לייעוץ בנושא חלופות ביצוע לרבות הכנת מכרזים לקטע 21/2

נימוקי הוועדה:

  1. מדובר בהתקשרות לביצוע עבודה הדורשת יחסי אמון מיוחדים בין החברה ליועץ.
  2. קיים פטור ממכרז פומבי עפ"י תקנה 5 ותקנה 5א' לתקנות מכרזים.
  3. היקף ההתקשרות נמוך יחסית ועומד על כ- 800 אש"ח (פחות מ- 1.5 מלש"ח –  המדרגה הראשונה בתקנה 5א').
  4. קיים מספר רב יחסית של גופים אליהם מתכוונים לפנות במסגרת ההליך.
  5. אין בחברה "מאגר מתכננים" ועל כן תיערך פניה תחרותית לקבלת הצעות.

 

החלטה:

הועדה מאשרת יציאה להליך פניה תחרותית לקבלת הצעות לבחירה של חברה הנדסית ליעוץ בנושא חלופות ביצוע בהליך התכנון המפורט והכנת מכרז/י הביצוע של קטע 21/2 בכביש חוצה ישראל. ההליך בפטור ממכרז פומבי עפ"י תקנה 5א' לתקנות מכרזים.

ההחלטה תפורסם באתר האינטרנט של החברה.

 

 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE