חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

החלטות מיום 11/10/10 - פרוטוקול מס' 507

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

דיווחים בהתאם לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג - 1993

   

507/1 פניה לקבלת הצעות לצורך בחירה של מרכז הנדסי לצוות הבין תחומי להכנת מכרזBOT קטעים 3+7

נימוקי הוועדה:

  1. מדובר בהתקשרות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים במקצוע הנדסה בתחום ה- BOT/PPP.
  2. מדובר בעבודה הדורשת יחסי אמון מיוחדים בין המזמין ליועץ. חלק ניכר מניקוד ההצעות מתייחס לרכיב האיכותי של ההצעות, בדגש על נסיונו והכשרתו של מרכז הצוות ההנדסי.
  3. קיימת חשיבות עליונה לקבל הצעות מגופים (המעסיקים אנשים) בעלי ניסיון מוכח בתחום הזכייני (PPP). PFI/BOT עקב הייחודיות בהליך והמשקל הייחודי בצבירת ניסיון מעשי לרבות פעילות בתוך צוות רב תחומי (משפטי, פיננסי).
  4. אותרו קבוצות בודדות אשר נטלו חלק בפרוייקטים דומים בתחום תשתיות התחבורה בשנים האחרונות בארץ.

  
החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת יציאה בהליך פניה לקבלת הצעות לבחירת מרכז הנדסי לצוות הבין תחומי להכנת מכרז BOT עבור קטעים 3 + 7. הוועדה מאשרת את  תנאי הסף, עקרונות ההליך ואמות המידה לבחינת רכיב איכות ההצעה. הוועדה מאשרת פנייה לגופים שנדונו.

ההליך פטור ממכרז עפ"י תקנה 5 לתקנות המכרזים.
ההחלטה תפורסם באתר האינטרנט.

 

 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE