חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

החלטות מיום 11/10/10 - פרוטוקול מס' 508

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

דיווחים בהתאם לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג - 1993

   

508/1  עו"ד מאיר דהן – ליווי משפטי

 

נימוקי הוועדה:

  1. היועץ עבד שנים רבות במע"צ וצבר נסיון רב בהכנת הסכמים מול גופי המדינה (אוצר, תחבורה) בסוגיות שונות הקשורות לתחום התחבורה, לרבות בגיבושו וביישומו של  הסכם הפיתוח מול משרד התחבורה והאוצר.
  2. היועץ בעל נסיון רב ומקיף בעבודה מול גופים ממשלתיים, המדינה ושלוחותיה.
  3. ההתקשרות הינה בהיקף מצומצם יחסית ובתחום מומחיותו הייחודי של היועץ, לאור נסיונו הרב בחברה ממשלתית בעלת תחום פעילות דומה לשלנו, כמפורט לעיל.

 

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת התקשרות עם עו"ד מאיר דהן למטלה של ייעוץ וליווי משפטי בנושאים נקודתיים הנוגעים לתחום יחסי הגומלין עם הממשלה ועם גופים ממשלתיים נוספים ולסוגיות שונות הקשורות ביישום תוכנת נתיבי ישראל.

ההתקשרות טעונה אישור רשות החברות.
ההתקשרות בפטור ממכרז לפי תקנה 34 (2) לתקנות המכרזים.
ההחלטה תפורסם באתר האינטרנט של החברה.


508/2 ייעוץ בנושא תחזיות תנועה – חברת א.ב. פלאן בע"מ (חיים אבירם)

  

נימוקי הוועדה:

  1. במסגרת החלטת הממשלה "נתיבי ישראל" הוטלו על החברה מספר רב של מטלות בו זמנית.
  2. לוח הזמנים של המטלות קצר ולוחץ והחברה צריכה להיערך בו זמנית לכל המטלות ואינה יכולה לעכב את ביצוע המטלות שהוטלו עליה בהחלטת הממשלה.
  3. היועץ מטפל באופן יחודי בסוגיות אפיון תחבורתי לפריסת תחנות רכבת מטעם חברת רכבת ישראל.
  4. הרכבת ביצעה הליך תחרותי לבחירת היועץ , ובהתאם נכללה בהחלטת הממשלה הוראה כי הרכבת תעמיד     לרשות החברה את המתכננים שעובדים עבורה בפרויקטים שהועברו לאחריות החברה.
  5. הצורך בלימוד והיכרות מדוקדקת של הנתונים ע"י יועץ חדש יצריך זמן ויהווה חסם בלוח הזמנים וכן יעלה כסף רב.

 

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת קליטת התקשרות הרכבת עם היועץ א. ב. פלאן בע"מ (חיים אבירם) למטלה של ייעוץ בנושא תחזיות תנועה ופריסת תחנות רכבת.  בנסיבות שפורטו לעיל אין מקום ליציאה למכרז או להליך פניה לקבלת הצעות. בנסיבות אלו, ולאור ההיקף הכספי הצפוי של ההתקשרות, הועדה מחליטה לפטור ההתקשרות ממכרז בהתאם לתקנה 34(2) לתקנות מכרזים.

ההחלטה תפורסם באתר האינטרנט של החברה.

 

 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE