חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

החלטות מיום 14/11/10 - פרוטוקול מס' 512

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

דיווחים בהתאם לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג - 1993

 

512 שכירות קומה 9 לועדת ערר

 

נימוקי הוועדה:

  1. החברה זקוקה להמשך השכירות מאחר ומדובר בשטח הצמוד למשרדים הראשיים של החברה ולאור מיקומם המיוחד.
  2. מזכירות הוועדה הינה חלק מהחברה וחשוב שתמוקם בצמידות למשרדים הראשיים.
  3. המחירים המבוקשים נבחנו ע"י שמאי מטעם החברה ונמצאו סבירים ותואמים למחירים המשולמים בבנין.

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מחליטה על הארכת השכירות של קומה 9 מבעל היחידה מר יצחק עדן לשנה נוספת + אופציה לשנה נוספת (בתוספת של 5%).

ההתקשרות פטורה ממכרז לפי תקנה 3 (14 א') לתקנות מכרזים.

ההחלטה תפורסם באתר האינטרנט של החברה.

 

 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE