חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

החלטות מיום 06/08/09 - פרוטוקול מס' 469

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

דיווחים בהתאם לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג - 19931/469 ד.א.ל  - גד ויינשטיין - צוות לה"ב – ראש צוות וראש תחום כבישים

 

נימוקי הוועדה:

וועדת המכרזים, לאחר שבחנה את האפשרות לערוך מכרז פומבי או סגור, מצאה שמכרז אינו ישים בנסיבות העניין וכי קיימות נסיבות וטעמים מיוחדים המצדיקים התקשרות המשך עם ד.א.ל (גד ויינשטיין), כדלקמן:

 1. התפיסה התפעולית של החברה בכלל ושל מערך ההנדסה בפרט, על פיה קיים גרעין מצומצם של בעלי תפקידים בחברה וכל מערך התכנון, ייעוץ, הנחיה, בקרה וליווי מקצועיים נעשה ע"י יועצים חיצוניים.
 2. יש חשיבות רבה ביותר לרציפות והמשכיות הפעלת יועצים אלו לאור הניסיון המצטבר, הידע הרב שהתפתח סביב הפרויקט – כל אלו מסייעים להמשיך ולטפל במשימות ההמשך של הפרויקט ביתר יעילות ומקצועיות.
 3. גד ויינשטיין משמש כראש צוות לה"ב (ליווי, הנחיה ובקרה) מטעם המהנדס הראשי. גד מסתייע בצוות פנימי משלים לטיפול בבקרת תכנון וקואורדינציה של פעילות כל חברי צוות לה"ב לרבות ייצוג מול גורמים חיצוניים (כגון- ועדה להתקני בטיחות – משרד התחבורה ועוד).

גד מלווה את המערך ההנדסי שנים רבות והידע שנצבר בדגש של קריטריוני כביש מהיר, ריכוז בקרת יועצים רב תחומיים וכד' – מחייבים המשך הפעלתו לקידום הפרויקט.          

 
החלטה: 
וועדת מכרזים מחליטה לאשר המשך התקשרות עם ד.א.ל (גד ויינשטיין) למטלה של ריכוז צוות לה"ב ותחום כבישים, עפ"י ש"ע מדווחות לפי תעריף החברה.

התקשרות בפטור ממכרז עפ"י תקנה 3 (4) (ב) (3) לתקנות חובת המכרזים (התקשרות המשך).
החלטה זו תפורסם באתר האינטרנט של החברה. 


2/469 נעם ליבנה – צוות לה"ב - תכן מבנה

  

נימוקי הוועדה:

וועדת המכרזים, לאחר שבחנה את האפשרות לערוך מכרז פומבי או סגור, מצאה שמכרז אינו ישים בנסיבות העניין וכי קיימות נסיבות וטעמים מיוחדים המצדיקים התקשרות המשך עם נעם לבנה הנדסה, כדלקמן:

 1. התפיסה התפעולית של החברה בכלל ושל מערך ההנדסה בפרט, על פיה קיים גרעין מצומצם של בעלי תפקידים בחברה וכל מערך התכנון, ייעוץ, הנחיה, בקרה וליווי מקצועיים נעשה ע"י יועצים חיצוניים.
 2. יש חשיבות רבה ביותר לרציפות והמשכיות הפעלת יועצים אלו לאור הניסיון המצטבר, הידע הרב שהתפתח סביב הפרויקט – כל אלו מסייעים להמשיך ולטפל במשימות ההמשך של הפרויקט ביתר יעילות ומקצועיות.
 3. נעם ליבנה משמש כראש תחום תכן מבנה בצוות לה"ב (ליווי, הנחיה ובקרה) מטעם המהנדס הראשי. נעם לבנה צבר ניסיון אדיר בתחומי תכן המבנה, יחסי גומלין קרקע, מסעת כביש, ליווי ובקרת הזכיין באופן מתמשך לנושא גליות ושקיעות, טיפול בחרסיתות וכד'.  יש חשיבות רבה ביותר להמשיך הליווי עבור קטעי הצפון והדרום.

החלטה: וועדת מכרזים מחליטה לאשר המשך התקשרות עם נעם לבנה הנדסה למטלה של ליווי ובקרה בסוגיות של תכן מבנה בצוות לה"ב, עפ"י ש"ע מדווחות לפי תעריף החברה.

התקשרות בפטור ממכרז עפ"י תקנה 3 (4) (ב) (3) לתקנות חובת המכרזים (התקשרות המשך).
החלטה זו תפורסם באתר האינטרנט של החברה.


3/469 ד"ר עוזי זלצמן – צוות לה"ב - גיאו-הנדסה

נימוקי הועדה:

וועדת המכרזים, לאחר שבחנה את האפשרות לערוך מכרז פומבי או סגור, מצאה שמכרז אינו ישים בנסיבות העניין וכי קיימות נסיבות וטעמים מיוחדים המצדיקים התקשרות המשך עם ד"ר עוזי זלצמן, כדלקמן:

 1. התפיסה התפעולית של החברה – בכלל ושל מערך ההנדסה – בפרט על פיה קיים גרעין מצומצם של בעלי תפקידים בחברה וכל מערך התכנון יעוץ, הנחיה, בקרה וליווי מקצועיים נעשה ע"י יועצים חיצוניים.
 2. יש חשיבות רבה ביותר לרציפות והמשכיות הפעלת יועצים אלו לאור הניסיון המצטבר, הידע הרב שהתפתח סביב הפרויקט – כל אלו מסייעים להמשיך ולטפל במשימות ההמשך של הפרויקט ביתר יעילות ומקצועיות.
 3. ד"ר זלצמן משמש כראש תחום גיאו-הנדסה בצוות לה"ב (ליווי, הנחייה ובקרה) מטעם המהנדס הראשי. ד"ר עוזי זלצמן מביא ניסיון עצום ומצטבר בעקבות הסיוע בכביש בכל רכיבי הגיאולוגיה ההנדסית – לרבות נושאים ייחודיים בתחום קירטון, טיפול בחללים תת-קרקעיים ועוד.  יש חשיבות רבה להמשך הליווי לקטעי המשך הכביש.

החלטה: וועדת מכרזים מחליטה לאשר המשך התקשרות עם דר' עוזי זלצמן למטלה בנושא גיאו-הנדסה בצוות לה"ב, עפ"י ש"ע מדווחות לפי תעריף החברה.
התקשרות בפטור ממכרז עפ"י תקנה 3 (4) (ב) (3) לתקנות חובת מכרזים (התקשרות המשך).
החלטה זו תפורסם באתר האינטרנט של החברה.


4/469 פרופ' יעל מוריה/נעמה מליס – צוות לה"ב - נוף ואדריכלות

נימוקי הוועדה:

וועדת המכרזים, לאחר שבחנה את האפשרות לערוך מכרז פומבי או סגור, מצאה שמכרז אינו ישים בנסיבות העניין וכי קיימות נסיבות וטעמים מיוחדים המצדיקים התקשרות המשך עם יעל מוריה/ מליס, כדלקמן:

 1. התפיסה התפעולית של החברה – בכלל ושל מערך ההנדסה – בפרט על פיה קיים גרעין מצומצם של בעלי תפקידים בחברה וכל מערך התכנון יעוץ, הנחיה, בקרה וליווי מקצועיים נעשה ע"י יועצים חיצוניים.
 2. יש חשיבות רבה ביותר לרציפות והמשכיות הפעלתה לאור הניסיון המצטבר, הידע הרב שהתפתח סביב הפרויקט – כל אלו מסייעים להמשיך ולטפל במשימות ההמשך של הפרויקט ביתר יעילות ומקצועיות.
 3. נעמה/מליס משמשות כראשי תחום נוף ואדריכלות בצוות לה"ב (ליווי, הנחיה ובקרה) מטעם המהנדס הראשי. השילוב של פרופ' יעל מוריה עם נעמה מליס ושי אשכנזי יוצרים תרומה חשובה ביותר להנחית המתכננים, ליווי ובקרת הפתרונות האדריכליים המשלבים נוף ומבנים ובעבודה שוטפת מול הצוות המלווה יש חשיבות רבה מאד להמשך פעילותם לקטעים הבאים.


החלטה: וועדת מכרזים מחליטה לאשר התקשרות עם יעל מוריה/ מליס למטלה בנושא נוף, עיצוב ואדריכלות בצוות לה"ב, עפ"י ש"ע מדווחות לפי תעריף החברה.
התקשרות בפטור ממכרז עפ"י תקנה 3 (4) (ב) (3) לתקנות חובת מכרזים (התקשרות המשך).
החלטה זו תפורסם באתר האינטרנט של החברה.


5/469 מיכאל יצחק (אמי מתום) – צוות לה"ב - מבנים וגישור

נימוקי הוועדה:

וועדת המכרזים, לאחר שבחנה את האפשרות לערוך מכרז פומבי או סגור, מצאה שמכרז אינו ישים בנסיבות העניין וכי קיימות נסיבות וטעמים מיוחדים המצדיקים התקשרות המשך עם אמי מתום (מיכאל יצחק), כדלקמן:

 1. התפיסה התפעולית של החברה – בכלל ושל מערך ההנדסה – בפרט על פיה קיים גרעין מצומצם של בעלי תפקידים בחברה וכל מערך התכנון יעוץ, הנחיה, בקרה וליווי מקצועיים נעשה ע"י יועצים חיצוניים.
 2. יש חשיבות רבה ביותר לרציפות והמשכיות הפעלתו לאור הניסיון המצטבר, הידע הרב שהתפתח סביב הפרויקט – כל אלו מסייעים להמשיך ולטפל במשימות ההמשך של הפרויקט ביתר יעילות ומקצועיות.
 3. מיכאל יצחק (אמי מתום) משמש כראש תחום מבנים וגישור בצוות לה"ב (ליווי, הנחייה ובקרה) מטעם המהנדס הראשי. מיכאל יצחק הינו מטובי הקונסטרוקטורים בארץ ומשמש סמכות מקצועית בכירה בכל הקשור למבנים/ גשרים/ קירות תמך ועוד. ניסיון משמעותי הצטבר אצל מיכאל בפעילות חוצה ישראל לתחומים הייחודיים של המבנים והגשרים – עובדה המחייבת המשך ליווי שלו לפרויקט.


החלטה: 
וועדת מכרזים מחליטה לאשר המשך התקשרות עם אמי מתום (מיכאל יצחק) לטיפול במטלה של נושא מבנים בצוות לה"ב, עפ"י ש"ע מדווחות לפי תעריף החברה.

התקשרות בפטור ממכרז עפ"י תקנה 3 (4) (ב) (3) לתקנות חובת מכרזים (התקשרות המשך).
החלטה זו תפורסם באתר האינטרנט של החברה.


6/469 יוסי לנדן (יולן) – צוות לה"ב - חשמל ומאור

נימוקי הוועדה:

וועדת המכרזים, לאחר שבחנה את האפשרות לערוך מכרז פומבי או סגור, מצאה שמכרז אינו ישים בנסיבות העניין וכי קיימות נסיבות וטעמים מיוחדים המצדיקים התקשרות המשך עם יוסי לנדן, כדלקמן:

 1. התפיסה התפעולית של החברה – בכלל ושל מערך ההנדסה – בפרט על פיה קיים גרעין מצומצם של בעלי תפקידים בחברה וכל מערך התכנון יעוץ, הנחיה, בקרה וליווי מקצועיים נעשה ע"י יועצים חיצוניים.
 2. יש חשיבות רבה ביותר לרציפות והמשכיות הפעלתו לאור הניסיון המצטבר, הידע הרב שהתפתח סביב הפרויקט – כל אלו מסייעים להמשיך ולטפל במשימות ההמשך של הפרויקט ביתר יעילות ומקצועיות.
 3. יוסי לנדן משמש כראש תחום חשמל ומאור בצוות לה"ב (ליווי, הנחיה ובקרה) מטעם המהנדס הראשי. יוסי לנדן הינו מטובי מהנדסי החשמל בארץ ומלוה את הפרויקט בתחומים נרחבים של אנרגיה, תקשורת, בקרה ומאור לרבות המרכיבים הייחודיים של הכביש – בכביש אגרה מהיר. יש חשיבות רבה להמשך הסיוע והליווי המקצועי לפעילות שלנו.


החלטה: וועדת מכרזים מחליטה לאשר המשך התקשרות עם יוסי לנדן לטיפול במטלה של נושא חשמל ומאור בצוות לה"ב, עפ"י ש"ע מדווחות לפי תעריף החברה.
התקשרות בפטור ממכרז עפ"י תקנה 3 (4) (ב) (3) לתקנות חובת מכרזים (התקשרות המשך).
החלטה זו תפורסם באתר האינטרנט של החברה.


7/469 פרופ' אורי מרינוב – צוות לה"ב - איכות הסביבה

נימוקי הוועדה:

וועדת המכרזים, לאחר שבחנה את האפשרות לערוך מכרז פומבי או סגור, מצאה שמכרז אינו ישים בנסיבות העניין וכי קיימות נסיבות וטעמים מיוחדים המצדיקים התקשרות המשך עם פרופ' אורי מרינוב, כדלקמן:

 1. התפיסה התפעולית של החברה – בכלל ושל מערך ההנדסה – בפרט על פיה קיים גרעין מצומצם של בעלי תפקידים בחברה וכל מערך התכנון יעוץ, הנחיה, בקרה וליווי מקצועיים נעשה ע"י יועצים חיצוניים.
 2. יש חשיבות רבה ביותר לרציפות והמשכיות הפעלתו לאור הניסיון המצטבר, הידע הרב שהתפתח סביב הפרויקט – כל אלו מסייעים להמשיך ולטפל במשימות ההמשך של הפרויקט ביתר יעילות ומקצועיות.
 3. פרופ' מרינוב משמש כראש תחום איכות הסביבה בצוות לה"ב (ליווי, הנחיה ובקרה) מטעם המהנדס הראשי. פרופ' מרינוב מלווה החברה שנים רבות ושותף בכיר ומוביל בהתמודדויות מול גופים חיצוניים, מול התקשורת – וכן שותפות אינטנסיבית בהליכים סטטוטורים – לרבות הנחיית ובקרת המסמכים הסביבתיים.  המשך ליווי שלו חשוב ביותר לקידום המשך הפרויקט.


החלטה
: וועדת מכרזים מחליטה לאשר המשך התקשרות עם פרופ' אורי מרינוב למטלה בנושא איכות הסביבה בצוות לה"ב.
התקשרות בפטור ממכרז עפ"י תקנה 3 (4) (ב) (3) לתקנות חובת מכרזים (התקשרות המשך).
החלטה זו תפורסם באתר האינטרנט של החברה.


8/469 דני אלמליח – צוות לה"ב – צמחיה והשקייה

נימוקי הוועדה:

וועדת המכרזים, לאחר שבחנה את האפשרות לערוך מכרז פומבי או סגור, מצאה שמכרז אינו ישים בנסיבות העניין וכי קיימות נסיבות וטעמים מיוחדים המצדיקים התקשרות המשך עם דני אלמליח, כדלקמן:

 1. התפיסה התפעולית של החברה – בכלל ושל מערך ההנדסה – בפרט על פיה קיים גרעין מצומצם של בעלי תפקידים בחברה וכל מערך התכנון יעוץ, הנחיה, בקרה וליווי מקצועיים נעשה ע"י יועצים חיצוניים.
 2. יש חשיבות רבה ביותר לרציפות והמשכיות הפעלת יועצים אלו לאור הניסיון המצטבר, הידע הרב שהתפתח סביב הפרויקט – כל אלו מסייעים להמשיך ולטפל במשימות ההמשך של הפרויקט ביתר יעילות ומקצועיות.
 3. דני אלמליח משמש כראש תחום צמחיה והשקיב בצוות לה"ב (ליווי, הנחיה ובקרה) מטעם המהנדס הראשי. אגרונום דני אלמליח הינו מטובי אנשי המקצוע בתחומו. צבר ידע אדיר בכל הקשור לשיקום הצמחי/ נופי, ניצול קרקעות חישוף, טיפול בעצים ובגאופיטים וכאמור דגש מיוחד על בקרת תחום האחזקה.  יש חשיבות רבה מאד להמשך ליווי של דני לקטעי הכביש הבאים.

החלטה: וועדת מכרזים מחליטה לאשר התקשרות המשך עם דני אלמליח למטלה בנושא צמחיה והשקיה בצוות לה"ב, עפ"י ש"ע מדווחות לפי תעריף החברה.
התקשרות בפטור ממכרז עפ"י תקנה 3 (4) (ב) (3) לתקנות חובת מכרזים (התקשרות המשך).
החלטה זו תפורסם באתר האינטרנט של החברה.


9/469 סילבן רטוביץ – צוות לה"ב – תנועה ותחבורה

נימוקי הוועדה:

וועדת המכרזים, לאחר שבחנה את האפשרות לערוך מכרז פומבי או סגור, מצאה שמכרז אינו ישים בנסיבות העניין וכי קיימות נסיבות וטעמים מיוחדים המצדיקים התקשרות המשך עם סילבן רטוביץ, כדלקמן:

 1. התפיסה התפעולית של החברה – בכלל ושל מערך ההנדסה – בפרט על פיה קיים גרעין מצומצם של בעלי תפקידים בחברה וכל מערך התכנון יעוץ, הנחיה, בקרה וליווי מקצועיים נעשה ע"י יועצים חיצוניים.
 2. יש חשיבות רבה ביותר לרציפות והמשכיות הפעלת יועצים אלו לאור הניסיון המצטבר, הידע הרב שהתפתח סביב הפרויקט – כל אלו מסייעים להמשיך ולטפל במשימות ההמשך של הפרויקט ביתר יעילות ומקצועיות.
 3. סילבן רטוביץ משמש כראש תחום תנועה ותחבורה בצוות לה"ב (ליווי, הנחיה ובקרה) מטעם המהנדס הראשי. סילבן רטוביץ הינו מטובי מהנדסי התנועה בארץ ומלווה את הפעילות שלנו במגוון עצום של תחומי עשייה - הסדרי תנועה, בקרת תנועה, עבודה מול רשויות ועוד.

 הניסיון העצום שנצבר מחייב המשך ליווי ובקרה של סילבן לקידום קטעי הכביש בצפון ובדרום.


החלטה: וועדת מכרזים מחליטה לאשר התקשרות המשך עם סילבן רטוביץ למטלה בנושא תנועה ותחבורה בצוות לה"ב, עפ"י תשומות בפועל לפי תעריף החברה.

התקשרות בפטור ממכרז עפ"י תקנה 3 (4) (ב) (3) לתקנות חובת מכרזים (התקשרות המשך).
החלטה זו תפורסם באתר האינטרנט של החברה.


10/469 אלכס בריל – התקשרויות וחוזים

 

נימוקי הוועדה:

וועדת המכרזים, לאחר שבחנה את האפשרות לערוך מכרז פומבי או סגור, מצאה שמכרז אינו ישים בנסיבות העניין וכי קיימות נסיבות וטעמים מיוחדים המצדיקים התקשרות המשך עם בריל הנדסה וייעוץ בע"מ (אלכס בריל), כדלקמן:

 1. התפיסה התפעולית של החברה – בכלל ושל מערך ההנדסה – בפרט על פיה קיים גרעין מצומצם של בעלי תפקידים בחברה וכל מערך התכנון יעוץ, הנחיה, בקרה וליווי מקצועיים נעשה ע"י יועצים חיצוניים.
 2. יש חשיבות רבה ביותר לרציפות והמשכיות הפעלת יועצים אלו לאור הניסיון המצטבר, הידע הרב שהתפתח סביב הפרויקט – כל אלו מסייעים להמשיך ולטפל במשימות ההמשך של הפרויקט ביתר יעילות ומקצועיות.
 3. אלכס בריל הינו מהמובילים בארץ בתחום הידע וההבנה בתעריפים, חוזי תכנון וניהול, בקרת חשבונות, טיפול בהסכמי שינויים ועוד. בנוסף, לאחרונה מצטרף אלכס לצוות החברה העוסק באופן אינטנסיבי בתביעות קבלנים ותורם את ניסיונו האדיר בתחום זה. המשך ליווי הפרויקט ע"י אלכס חיוני ביותר לקידום הפרויקט והטיפול בתביעות.


החלטה: וועדת מכרזים מחליטה לאשר המשך התקשרות עם אלכס בריל הנדסה וייעוץ בע"מ למטלה בנושא התקשרויות וחוזים, לרבות שילוב בצוות הבוחן תביעות הקבלנים, עפ"י ש"ע מדווחות לפי תעריף החברה.

התקשרות בפטור ממכרז עפ"י תקנה 3 (4) (ב) (3) לתקנות חובת מכרזים (התקשרות המשך).
החלטה זו תפורסם באתר האינטרנט של החברה.


11/469 מישל אלבז – ניהול, מעקב ובקרה

 

נימוקי הוועדה:

וועדת המכרזים, לאחר שבחנה את האפשרות לערוך מכרז פומבי או סגור, מצאה שמכרז אינו ישים בנסיבות העניין וכי קיימות נסיבות וטעמים מיוחדים המצדיקים התקשרות המשך עם מישל אלבז, כדלקמן:

 1. התפיסה התפעולית של החברה – בכלל ושל מערך ההנדסה – בפרט על פיה קיים גרעין מצומצם של בעלי תפקידים בחברה וכל מערך התכנון יעוץ, הנחיה, בקרה וליווי מקצועיים נעשה ע"י יועצים חיצוניים.
 2. יש חשיבות רבה ביותר לרציפות והמשכיות הפעלת יועצים אלו לאור הניסיון המצטבר, הידע הרב שהתפתח סביב הפרויקט – כל אלו מסייעים להמשיך ולטפל במשימות ההמשך של הפרויקט ביתר יעילות ומקצועיות.
 3. מישל מנהל את תכנית העבודה, מטפל במעקב מגוון עצום של משימות מול כל גורמי ההנדסה והמטה בחברה.

הניסיון שהצטבר הוא עצום וכן הידע והכרת הפרויקט על כל רכיביו ושלוחותיו ויש חשיבות רבה מאד להמשך טיפולו עבורנו בתחום עליו הוא מופקד.

החלטה: וועדת מכרזים מחליטה לאשר המשך התקשרות עם מישל אלבז למטלה של ניהול מעקב ובקרה, עפ"י ש"ע מדווחות לפי תעריף החברה.

התקשרות בפטור ממכרז עפ"י תקנה 3 (4) (ב) (3) לתקנות המכרזים (התקשרות המשך).

החלטה זו תפורסם באתר האינטרנט של החברה.


12/469 יישום יועצים (מיכה קוטלר) – תהליך סטטוטורי

 

נימוקי הוועדה:

וועדת המכרזים, לאחר שבחנה את האפשרות לערוך מכרז פומבי או סגור, מצאה שמכרז אינו ישים בנסיבות העניין וכי קיימות נסיבות וטעמים מיוחדים המצדיקים התקשרות המשך עם יישום יועצים (מיכה קוטלר), כדלקמן:

 1. התפיסה התפעולית של החברה – בכלל ושל מערך ההנדסה – בפרט על פיה קיים גרעין מצומצם של בעלי תפקידים בחברה וכל מערך התכנון יעוץ, הנחיה, בקרה וליווי מקצועיים נעשה ע"י יועצים חיצוניים.
 2. יש חשיבות רבה ביותר לרציפות והמשכיות הפעלת יועצים אלו לאור הניסיון המצטבר, הידע הרב שהתפתח סביב הפרויקט – כל אלו מסייעים להמשיך ולטפל במשימות ההמשך של הפרויקט ביתר יעילות ומקצועיות.
 3. חב' יישום באמצעות מיכה קוטלר ובסיוע כח עזר במשרד מלווה במסירות רבה ובידע נרחב את כלל הפעילות המורכבת בתחום הסטטוטורי – הן בקידום קטעי הכביש הראשי – והן בעשייה שוטפת מול תכניות, כבישי רוחב וסיוע לאגף הנכסים. הניסיון העצום שהצטבר מחייב המשך ליווי התחום הסטטוטורי – בשילוב התחום הסביבתי – לצורך קידום המשך הפרויקט.

החלטה: וועדת מכרזים מחליטה לאשר המשך התקשרות עם יישום יועצים (מיכה קוטלר) למטלה  בנושא התהליך הסטטוטורי, עפ"י ש"ע מדווחות לפי תעריף החברה.

התקשרות בפטור ממכרז עפ"י תקנה 3 (4) (ב) (3) לתקנות המכרזים (התקשרות המשך).

החלטה זו תפורסם באתר האינטרנט של החברה.


13/469 ד"ר אורי שקד – ליווי לוחות זמנים

נימוקי הוועדה:

וועדת המכרזים, לאחר שבחנה את האפשרות לערוך מכרז פומבי או סגור, מצאה שמכרז אינו ישים בנסיבות העניין וכי קיימות נסיבות וטעמים מיוחדים המצדיקים התקשרות המשך עם דר' אורי שקד, כדלקמן:

 1. התפיסה התפעולית של החברה – בכלל ושל מערך ההנדסה – בפרט על פיה קיים גרעין מצומצם של בעלי תפקידים בחברה וכל מערך התכנון יעוץ, הנחיה, בקרה וליווי מקצועיים נעשה ע"י יועצים חיצוניים.
 2. יש חשיבות רבה ביותר לרציפות והמשכיות הפעלת יועצים אלו לאור הניסיון המצטבר, הידע הרב שהתפתח סביב הפרויקט – כל אלו מסייעים להמשיך ולטפל במשימות ההמשך של הפרויקט ביתר יעילות ומקצועיות.
 3. ד"ר שקד בסיוע מהנדס צעיר (יובל שרר) צברו ניסיון עצום אתנו בניהול הפעילות של החברה להקמת קטע 18 – קואורדינציה בין עשרות גורמים, ריכוז מידע בכמויות חסרות תקדים וניהול מערך דרישות תשלום לתביעות.  הרחבת הליווי בתחום לוחות הזמנים גם לעניין ריכוז וקואורדינציה של פעילות הזורמים מטעם החברה להתמודדות עם כלל תביעות הקבלנים יאפשר לחברה לקדם משמעותית הערכותה.

החלטה - וועדת מכרזים מחליטה לאשר המשך התקשרות עם דר' אורי שקד למטלה בנושא ליווי לוחות זמנים, עפ"י תשומות בפועל לפי תעריף החברה.

התקשרות בפטור ממכרז עפ"י תקנה 3 (4) (ב) (3) לתקנות חובת מכרזים (התקשרות המשך).

החלטה זו תפורסם באתר האינטרנט של החברה.


14/469 ברוך הרשברג – יעוץ תחבורתי

נימוקי הוועדה:

וועדת המכרזים, לאחר שבחנה את האפשרות לערוך מכרז פומבי או סגור, מצאה שמכרז אינו ישים בנסיבות העניין וכי קיימות נסיבות וטעמים מיוחדים המצדיקים התקשרות המשך עם ברוך הרשברג כדלקמן:

 1. התפיסה התפעולית של החברה – בכלל ושל מערך ההנדסה – בפרט על פיה קיים גרעין מצומצם של בעלי תפקידים בחברה וכל מערך התכנון יעוץ, הנחיה, בקרה וליווי מקצועיים נעשה ע"י יועצים חיצוניים.
 2. יש חשיבות רבה ביותר לרציפות והמשכיות הפעלת יועצים אלו לאור הניסיון המצטבר, הידע הרב שהתפתח סביב הפרויקט – כל אלו מסייעים להמשיך ולטפל במשימות ההמשך של הפרויקט ביתר יעילות ומקצועיות.
 3. ברוך הרשברג הינו בעל ניסיון וידע עצומים בתחומי תכנון תחבורה – ובדגש של מרחב הצפון שם הוא שותף לכל עבודת הניתוח והפיתוח התחבורתי.

המשך ליווי מקצועי לקידום קטעי הכביש בצפון הינו קריטי לפיתוח הפרויקט.

 

החלטה - וועדת מכרזים מחליטה לאשר המשך התקשרות עם ברוך הרשברג למטלה בנושא ייעוץ תחבורתי-קטעים צפוניים, עפ"י ש"ע מדווחות לפי תעריף החברה.

התקשרות בפטור ממכרז עפ"י תקנה 3 (4) (ב) (3) לתקנות המכרזים (התקשרות המשך).

החלטה זו תפורסם באתר האינטרנט של החברה.


15/469 מיכה ורטהיים – ליווי מקצועי אדריכלי

 

נימוקי הוועדה:

וועדת המכרזים, לאחר שבחנה את האפשרות לערוך מכרז פומבי או סגור, מצאה שמכרז אינו ישים בנסיבות העניין וכי קיימות נסיבות וטעמים מיוחדים המצדיקים התקשרות המשך עם מיכה ורטהיים, כדלקמן:

 1. התפיסה התפעולית של החברה – בכלל ושל מערך ההנדסה – בפרט על פיה קיים גרעין מצומצם של בעלי תפקידים בחברה וכל מערך התכנון יעוץ, הנחיה, בקרה וליווי מקצועיים נעשה ע"י יועצים חיצוניים.
 2. יש חשיבות רבה ביותר לרציפות והמשכיות הפעלת יועצים אלו לאור הניסיון המצטבר, הידע הרב שהתפתח סביב הפרויקט – כל אלו מסייעים להמשיך ולטפל במשימות ההמשך של הפרויקט ביתר יעילות ומקצועיות.
 3. מיכה ורטהיים מלווה מספר שנים את תחום עיצוב הגשרים – נושא משמעותי ביותר לחזות המבנים והכביש כולו.  השפה שפותחה על ידו – יש להמשיך, גם למבנים בקטעי ההמשך של הכביש.

החלטה - וועדת מכרזים מחליטה לאשר התקשרות המשך עם מיכה ורטהיים למטלה בנושא ליווי מקצועי אדריכלי, עפ"י ש"ע מדווחות לפי תעריף החברה.

התקשרות בפטור ממכרז עפ"י תקנה 3 (4) (ב) (3) לתקנות חובת מכרזים (התקשרות המשך).

החלטה זו תפורסם באתר האינטרנט של החברה.


16/469 ביקלס השקעות – יועץ בטיחות

 

נימוקי הוועדה:

וועדת המכרזים, לאחר שבחנה את האפשרות לערוך מכרז פומבי או סגור, מצאה שמכרז אינו ישים בנסיבות העניין וכי קיימות נסיבות וטעמים מיוחדים המצדיקים התקשרות המשך עם ביקלס השקעות, כדלקמן:

 1. התפיסה התפעולית של החברה – בכלל ושל מערך ההנדסה – בפרט על פיה קיים גרעין מצומצם של בעלי תפקידים בחברה וכל מערך התכנון יעוץ, הנחיה, בקרה וליווי מקצועיים נעשה ע"י יועצים חיצוניים.
 2. יש חשיבות רבה ביותר לרציפות והמשכיות הפעלת יועצים אלו לאור הניסיון המצטבר, הידע הרב שהתפתח סביב הפרויקט – כל אלו מסייעים להמשיך ולטפל במשימות ההמשך של הפרויקט ביתר יעילות ומקצועיות.
 3. השלמת/ המשך ליווי ובקרה בתחומי בטיחות – הן בתנועה, הן בעבודה והן בהיבטי תכנון. נצבר ניסיון מצוין שהביא באמצעותם למזעור מירבי של נזקי בטיחות.

החלטה - וועדת מכרזים מחליטה לאשר המשך התקשרות עם ביקלס השקעות למטלה בנושא ייעוץ בטיחות, עפ"י ש"ע מדווחות לפי תעריף החברה.

התקשרות בפטור ממכרז עפ"י תקנה 3 (4) (ב) (3) לתקנות חובת המכרזים (התקשרות המשך).

החלטה זו תפורסם באתר האינטרנט של החברה.


17/469 אלי גוליק – חיבור כבישי רוחב

 

נימוקי הוועדה:

 וועדת המכרזים, לאחר שבחנה את האפשרות לערוך מכרז פומבי או סגור, מצאה שמכרז אינו ישים בנסיבות העניין וכי קיימות נסיבות וטעמים מיוחדים המצדיקים התקשרות המשך עם אלי גוליק, כדלקמן:

 1. התפיסה התפעולית של החברה – בכלל ושל מערך ההנדסה – בפרט על פיה קיים גרעין מצומצם של בעלי תפקידים בחברה וכל מערך התכנון יעוץ, הנחיה, בקרה וליווי מקצועיים נעשה ע"י יועצים חיצוניים.
 2. יש חשיבות רבה ביותר לרציפות והמשכיות הפעלת יועצים אלו לאור הניסיון המצטבר, הידע הרב שהתפתח סביב הפרויקט – כל אלו מסייעים להמשיך ולטפל במשימות ההמשך של הפרויקט ביתר יעילות ומקצועיות.
 3. מעורבותו של אלי גוליק עמוקה ומקיפה לגבי מכלול כבישי רוחב וזיקתם לכביש (461, 9, 551, 443 ועוד). הפעילות בעיצומה ויש חשיבות רבה לשמירת רצף בפעילויות התכנוניות – תאום ובקרה והקואורדינציה מול גופים רבים נוספים.

 

החלטה - וועדת מכרזים מחליטה לאשר המשך התקשרות עם אלי גוליק למטלה בנושא חיבור כבישי רוחב, עפ"י תשומות בפועל לפי תעריף החברה.

התקשרות בפטור ממכרז עפ"י תקנה 3 (4) (ב) (3) לתקנות חובת המכרזים (התקשרות המשך).

החלטה זו תפורסם באתר האינטרנט של החברה.


18/469 קובי קרני – ליווי תפעול ואחזקה

נימוקי הוועדה:

וועדת המכרזים, לאחר שבחנה את האפשרות לערוך מכרז פומבי או סגור, מצאה שמכרז אינו ישים בנסיבות העניין וכי קיימות נסיבות וטעמים מיוחדים המצדיקים התקשרות המשך עם קובי קרני, כדלקמן:

 1. התפיסה התפעולית של החברה – בכלל ושל מערך ההנדסה – בפרט על פיה קיים גרעין מצומצם של בעלי תפקידים בחברה וכל מערך התכנון יעוץ, הנחיה, בקרה וליווי מקצועיים נעשה ע"י יועצים חיצוניים.
 2. יש חשיבות רבה ביותר לרציפות והמשכיות הפעלת יועצים אלו לאור הניסיון המצטבר, הידע הרב שהתפתח סביב הפרויקט – כל אלו מסייעים להמשיך ולטפל במשימות ההמשך של הפרויקט ביתר יעילות ומקצועיות.
 3. קובי קרני מלווה באופן צמוד ורצוף את פעילות הזכיין והמפעיל בכל תחומי העשייה בהיבטי תפעול ואחזקה.  הדבר קשור בעיקר בקטע מרכזי, אך נמשך גם לקטעים הדרומיים ועשוי לכסות בקרוב גם את קטע 18.

 עיסוק רצוף בנהלים, באיכות ובסביבה – לעמידת הזכיין וגורמי הבצוע מטעמו בכל הדרישות.

החלטה - וועדת מכרזים מחליטה לאשר המשך התקשרות עם קובי קרני למטלה בנושא ליווי תפעול ואחזקה, עפ"י ש"ע מדווחות לפי תעריף החברה.

התקשרות בפטור ממכרז עפ"י תקנה 3 (4) (ב) (3) לתקנות חובת המכרזים (התקשרות המשך).

החלטה זו תפורסם באתר האינטרנט של החברה.


19/469 יהל מהנדסים – ברוך גז – ניהול ופינוי מסדרון הכביש בכל קטעי הכביש

 

נימוקי הוועדה:

וועדת המכרזים, לאחר שבחנה את האפשרות לערוך מכרז פומבי או סגור, מצאה שמכרז אינו ישים בנסיבות העניין וכי קיימות נסיבות וטעמים מיוחדים המצדיקים התקשרות המשך עם י.ה.ל מהנדסים כדלקמן:

 1. התפיסה התפעולית של החברה – בכלל ושל מערך ההנדסה – בפרט על פיה קיים גרעין מצומצם של בעלי תפקידים בחברה וכל מערך התכנון יעוץ, הנחיה, בקרה וליווי מקצועיים נעשה ע"י יועצים חיצוניים.
 2. יש חשיבות רבה ביותר לרציפות והמשכיות הפעלת יועצים אלו לאור הניסיון המצטבר, הידע הרב שהתפתח סביב הפרויקט – כל אלו מסייעים להמשיך ולטפל במשימות ההמשך של הפרויקט ביתר יעילות ומקצועיות.
 3. חב' יהל – וברוך גז – צברו ניסיון וידע רחבים ביותר בכל הקשור בתשתיות הכביש; הכרות וקשר מצוינים מול כל רשויות התשתית; שליטה בנתוני המערכות השונים – אצלנו, אצל מתכננים ואצל הזכיין וחשיבות רבה להמשך הליווי בתחום זה.

 

החלטה - וועדת מכרזים מחליטה לאשר התקשרות עם י.ה.ל מהנדסים למטלה לניהול ופינוי מסדרון הכביש בכל קטעי הכביש.

התקשרות בפטור ממכרז עפ"י תקנה 3 (4) (ב) (3) לתקנות חובת המכרזים (התקשרות המשך).

החלטה זו תפורסם באתר האינטרנט של החברה.


20/469 אהוד ליויתן – ניהול התכנוןנימוקי הוועדה:

וועדת המכרזים, לאחר שבחנה את האפשרות לערוך מכרז פומבי או סגור, מצאה שמכרז אינו ישים בנסיבות העניין וכי קיימות נסיבות וטעמים מיוחדים המצדיקים התקשרות המשך עם אהוד ליויתן, כדלקמן:

 1. התפיסה התפעולית של החברה – בכלל ושל מערך ההנדסה – בפרט על פיה קיים גרעין מצומצם של בעלי תפקידים בחברה וכל מערך התכנון יעוץ, הנחיה, בקרה וליווי מקצועיים נעשה ע"י יועצים חיצוניים.
 2. יש חשיבות רבה ביותר לרציפות והמשכיות הפעלת יועצים אלו לאור הניסיון המצטבר, הידע הרב שהתפתח סביב הפרויקט – כל אלו מסייעים להמשיך ולטפל במשימות ההמשך של הפרויקט ביתר יעילות ומקצועיות.
 3. ההליך הסטטוטורי, השלמת תכנון מוקדם והערכות לתכנון מפורט בקטעי המשנה של קטע 21 נמצאים בעיצומם. אודי ליויתן מוביל את התאום והקואורדינציה בין המתכננים, היועצים הנלווים וכל הרשויות הרלבנטיות בידע רב ויש חשיבות רבה להמשך הובלת הנושא על ידו.

החלטה - וועדת מכרזים מחליטה לאשר המשך התקשרות עם אהוד ליויתן למטלה לניהול התכנון, עפ"י תשומות בפועל לפי תעריף החברה.

התקשרות בפטור ממכרז עפ"י תקנה 3 (4) (ב) (3) לתקנות חובת מכרזים (התקשרות המשך).

החלטה זו תפורסם באתר האינטרנט של החברה.


21/469 סקר ניהול סיכונים – יציאה לקבלת הצעות

נימוקי הוועדה:

וועדת המכרזים, לאחר שבחנה את האפשרות לערוך מכרז פומבי או סגור, מצאה שבנסיבות אלו מוצדק וסביר לבצע את ההתקשרות שלא בדרך של מכרז אלא בדרך של קבלות הצעות. מדובר בהתקשרות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת יחסי אמון מיוחדים וידע ומומחיות מיוחדים.בהעדר רשימת ספקים מחליטה החברה לפעול בדרך של פנייה לקבלת הצעות ל- 5 גופים (לפחות) אשר אותרו והומלצו כבעלי מומחיות בתחום סקר ניהול סיכונים.

החלטה זו תפורסם באתר האינטרנט של החברה.

 

 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE