חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

החלטות מיום 30/08/09 - פרוטוקול מס' 470

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

דיווחים בהתאם לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג - 1993

1/470  בקשה לקבלת הצעות לסרטון הדמייה

 

נימוקי הוועדה:

וועדת המכרזים, לאחר שבחנה את האפשרות לערוך מכרז פומבי או סגור, מצאה שבנסיבות אלו מוצדק וסביר לבצע את ההתקשרות שלא בדרך של מכרז אלא בדרך של קבלות הצעות. מדובר בהתקשרות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים.

בהעדר רשימת ספקים מחליטה החברה לפעול בדרך של פנייה לקבלת הצעות ל- 4 גופים (לפחות) אשר אותרו והומלצו כבעלי מומחיות בתחום סרטוני הדמייה.

החלטה זו תפורסם באתר האינטרנט של החברה.

 

 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE