חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

החלטות מיום 24/09/09 - פרוטוקול מס' 471

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

דיווחים בהתאם לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג - 1993

1/471  ייעוץ אסטרטגי – מוטי שרף

נימוקי הוועדה:

וועדת מכרזים והתקשרויות לאחר שבחנה האפשרות לערוך מכרז פומבי או סגור, מצאה שמכרז אינו ישים בנסיבות העניין וכי קיימות נסיבות וטעמים מיוחדים המצדיקים התקשרות המשך עם מוטי שרף כדלקמן:

היועץ נבחר לאחר תהליך פנייה לקבלת הצעות. הוא מעורב בתהליכים ומכיר הנתונים והמערכת.

יש חשיבות רבה  לרציפות והמשכיות הפעלת היועץ בנושא הייעוץ האסטרטגי בתקופה זו.

החלטה - ועדת מכרזים מחליטה לאשר המשך ההתקשרות עם מוטי שרף למטלה של ייעוץ אסטרטגי ל- 4 חודשים נוספים. ההתקשרות פטורה ממכרז ע"פ תקנה התקשרות בפטור ממכרז עפ"י תקנה 3 (4) (ב) (3) לתקנות חובת המכרזים (התקשרות המשך).

החלטה זו תפורסם באתר האינטרנט של החברה.


2/471  סיוע בתביעת רולידר בקטע 19/20 – ס.א.ד.ג

נימוקי הוועדה:

וועדת מכרזים והתקשרויות לאחר שבחנה האפשרות לערוך מכרז פומבי או סגור, מצאה שמכרז אינו ישים בנסיבות העניין וכי קיימות נסיבות וטעמים מיוחדים המצדיקים התקשרות המשך עם סאדג כדלקמן:
חברת "סאדג" (אינג' אילן ליפשין ואינג' ראובן רביב) ניהלה את החוזה בשלבי הביצוע ההתחלתיים (במשך כשנה).
הטיפול המשפטי בתביעת חברת "רולידר" שהוגשה לבית המשפט מחייב סיוע בקבלת נתונים והבהרות מחברת "סאדג", שרק היא מחזיקה את הידע על אותם שלבים בהם הועסקה.

החלטה - ועדת מכרזים מחליטה לאשר המשך ההתקשרות עם "סאדג" למתן סיוע בתביעת רולידר בקטע 19/20. ההתקשרות פטורה ממכרז ע"פ תקנה התקשרות בפטור ממכרז עפ"י תקנה 3 (4) (ב) (2) לתקנות חובת המכרזים (התקשרות המשך).

החלטה זו תפורסם באתר האינטרנט של החברה.

 

 

 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE