חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

החלטות מיום 16/12/10 - פרוטוקול מס' 517

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

דיווחים בהתאם לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג - 1993

 

517/1 - אלקלעי מונרוב – סקר סיכונים

החלטה:

בנסיבות אלה בהן השמירה על האחידות נדרשת מטעמי חסכון ויעילות, וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת התקשרות המשך עם אלקלאי-מונרוב לנושא סקר סיכונים – יישום ההמלצות ובחינה שוטפת של הסיכונים להם חשופה החברה, בסך של 40 אש"ח.

ההתקשרות בפטור ממכרז לפי תקנה 3 (4) (ב) (2) לתקנות חובת המכרזים.

נימוקי הוועדה:

 1. אלקלעי מונרוב נבחרו בהליך תחרותי של קבלת הצעות לביצוע סקר סיכונים בחברה.
 2. במהלך ביצוע הסקר למדו על בוריים את פעילות החברה ואת הסיכונים לה היא חשופה.
 3. מטעמי חסכון ויעילות ראוי להמשיך ההתקשרות איתם.

517/2 - גלרם – יועצים למכירת האופציות

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת הרחבת ההתקשרות עם גלרם להשלמת הטיפול וליווי הליך מכירת האופציות.

ההתקשרות בפטור ממכרז לפי תקנה 3 (4) (ב) (3).

נימוקי הוועדה:

 1. גלרם השתתפו בהליך תחרותי לקבלת הצעות לליווי המדינה במכירת האופציות (הגיעו למקום 2).
 2. גלרם לקחו חלק בהתייעצות עם וועדת המכרזים של החשב הכללי לביצוע חוות דעת נוספת בעניין שווי האופציות.
 3. התהליך התברר כמורכב מאוד ונדרש המשך ליווי. תנאים זהים ושמירה על האחידות נדרשת מטעמי חסכון ויעילות.

517/3 - כריתת עצי יער ופינוי גם באזור להבים קטע 2/21

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת יציאה להליך קבלת הצעות לצורך ביצוע כריתת עצי יער ופינוי גזם באזור להבים – קטע 2/21.

הוועדה מאשרת יציאה לקבלת הצעות מ- 5 קבלנים כמפורט לעיל.

ההליך בפטור ממכרז עפ"י תקנה 34(2) לתקנות מכרזים.

נימוקי הוועדה:

 1. מדובר בעבודה בהיקף קטן יחסית.
 2. עבודה דחופה ותנאי הכרחי לביצוע עבודות הסלילה של קטע 21/2.
 3. עפ"י המלצת אנשי המקצוע בתחום אנו פונים ל- 5 קבלנים בעלי נסיון בכריתת עצי יער.

517/4 - רכישת רכב – מזכירת חברה

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מחליטה להתקשר עם חברת "קל אוטו", איתה יש לחברה התקשרות קיימת, לצורך עסקת שכירות רכב ("ליסינג") למזכירת החברה

ההתקשרות פטורה ממכרז לפי תקנה 34 (2) לתקנות חובת המכרזים, עקב הסכום .

נימוקי הוועדה:

 1. החברה פנתה לשלוש חברות ליסינג. 2 חברות שאנו כבר עובדים איתן וחברה חדשה. החברות נבחרו לאחר הליך בדיקה ארוך ולאחר פנייה למספר חברות ליסינג.
 2. הצעת חברת קל אוטו זולה יותר ביחס לסוג הרכב הנבחר.

 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE