חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

החלטות מיום 30/12/10 - פרוטוקול מס' 520

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

דיווחים בהתאם לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג - 1993

  

520- מערכת ניהול ובקרת תקציב חדשה – הנה"ח של החברה

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מחליטה לצאת קבלת הצעות לצורך איפיון צרכי החברה, איתור מערכות אפשריות וליווי תהליך ההתקשרות עם החברה וכן ליווי ההטמעה של מערכת ניהול ובקרת תקציב חדשה.

ההתקשרות בפטור ממכרז ע"פ תקנה 34(2) לתקנות חובת המכרזים.

נימוקי הוועדה:

  1. מדובר בהתקשרות בסכום שאינו עולה על 200 אש"ח, וקיים לענין זה פטור ממכרז עפ"י תקנה 34(2) לתקנות חובת מכרזים.
  2. הגופים אליהם מתכוונים לפנות כבר עברו הליך מיון וסינון שכן הם אושרו במסגרת מכרז מסגרת של החשכ"ל, לצורך ביצוע אותה עבודה.

 

 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE