חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

החלטות מיום 15/12/11 - פרוטוקול מס' 561

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

דיווחים בהתאם לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג - 1993

 

561/1 איציק אבולעפיה – חבר בצוות לה"ב בתחום אדריכלות נוף

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת את איציק אבולעפיה למטלה של חבר צוות לה"ב בתחום אדריכלות נוף.
הפטור לפי תקנה 5 ו- 34 (2) לתקנות חובת המכרזים.

נימוקי הוועדה:

 1. נעשה הליך בדיקת מס' יועצים אפשריים.
 2. איציק אבולעפיה בעל נסיון רב וליווה את הצוות המלווה כמפקח מזה מספר שנים.
 3. מכיר את כביש 6 והעבודה עם הצוות המלווה.
 4. מקצועי מאוד.
 5. אין לו בעיית ניגוד עניינים.

561/2 עדליא

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת את עדליא למטלה של בחינת עמלות שדרך ארץ גובה מהנהגים עבור שירותים נוספים.

הפטור לפי תקנה 34 (2)לתקנות חובת המכרזים.

נימוקי הוועדה:

 1. עדליא בחנה ומלווה את החברה בבדיקת הכנסות והוצאות אכיפה בכביש 6.
 2. צברו מומחיות בניתוח עלויות תמחיריות.
 3. מכירים את דרך ארץ ויש להם נסיון.
 4. אין להם ניגוד עניינים בעבודה מול הסקטור הפרטי.


561/3 תבונה – מחשוב חוזה זיכיון (Manuel)

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת את תבונה למטלה של מחשוב חוזי הזכיון שהחברה מטפלת בהם כרשות ממונה.

ההתקשרות בפטור ממכרז לפי תקנה 3 (4) (ב) (3) לתקנות חובת המכרזים.

נימוקי הוועדה:

 1. תבונה הקימו ופיתחו תוכנה המסוגלת לנהל חוזה זיכיון.
 2. המערכת מסוגלת לנהל גם פרויקטים נוספים כחלק מיכולותיה.
 3. החברה מעוניינת להשתמש בתוכנה שפותחה עבורה לצורך מחשוב קטע 18, הפרוייקטים הנוספים וקטעים 3+7 בהמשך.
 4. חב' תבונה בחנה עבורנו המערכת והיא המועמדת הטבעית להמשיך ולפתח המערכת.
 5. תנאי ההתקשרות זהים להתקשרות הראשונה.
 6. לאור הנסיבות השמירה על האחידות מחוייבת.
 7. החברה משיגה חסכון ויעילות כי כל גורם נוסף יצטרך להתחיל מחדש.
 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE