חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

החלטות מיום 29/10/09 - פרוטוקול מס' 473

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

דיווחים בהתאם לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג - 1993 

 

 1/473  תכנון מאחז – להבים – לנדיוז בע"מ

 

נימוקי הוועדה:

וועדת מכרזים והתקשרויות לאחר שבחנה האפשרות  לערוך מכרז פומבי או סגור, מצאה שמכרז אינו ישים בנסיבות העניין וכי קיימות נסיבות וטעמים מיוחדים המצדיקים התקשרות המשך עם לנדיוז כדלקמן:

לנדיוז ביצע את השלב הראשוני של התכנון. החברה חילקה את המשך התכנון של קטע 21 ל- 4 מתכננים. לנדיוז שעשה את התכנון הראשוני קיבל חלק אחד בלבד מתוך ה- 4. מדובר על כ- 60 ק"מ שחולקו ל- 4 מתכננים שונים.

לנדיוז/שמעון פרהנג נבחר למעשה ממאגר מתכננים. הוא "גדל" במע"צ בתחום הזה של תכנון מקדים לתכנון ראשוני. התכנון המוקדם פוצל. הוא קיבל כהתקשרות המשך את חלק א'.

פורמולות התשלום – לתכנון מוקדם – אלו פורמולות קבועות של החברה שמשולמות לכל המתכננים באופן שווה. אין כאן תחרות על המחיר.

 החלטה:

ועדת מכרזים והתקשרויות, לאחר שבחנה את האפשרות לבצע את ההתקשרות בדרך של מכרז החליטה כי מוצדק וסביר בנסיבות העניין לאשר התקשרות בפטור במכרז ע"פ תקנה 3 (4) (ב)(3) ו-תקנה 5 א (ב) (1).

ההחלטה תפורסם באתר האינטרנט.

 

  

2/473  טאוט שולי הכביש – בג"צ המים

 

נימוקי הוועדה:

ועדת מכרזים והתקשרויות, לאחר שבחנה את האפשרות לבצע את ההתקשרות בדרך של מכרז פומבי או סגור החליטה כי מוצדק וסביר בנסיבות העניין לאשר התקשרות בפטור במכרז ע"פ תקנה 34(2) לתקנות מהטעמים כדלקמן: "נתיבי המפרץ" הוא הספק אשר ביצע פעולה זהה בשנת 2003 והוא בעל ציוד ייחודי הכולל ניקוי בלחץ גבוה מאוד + שטיפה. המחיר תואם עלויות שנקבעו בזמנו + הצמדה. מדובר בסכום נמוך.

 

החלטה :

ועדת מכרזים והתקשרויות, לאחר שבחנה את האפשרות לבצע את ההתקשרות בדרך של מכרז החליטה כי מוצדק וסביר בנסיבות העניין לאשר התקשרות בפטור במכרז ע"פ תקנה 34(2) לתקנות ומאשרת ביצוע טאוט שולי הכביש (בג"צ המים) באמצעות נתיבי המפרץ.

ההחלטה תפורסם באתר האינטרנט.

  

3/473  שכירות קומה 9 לוועדת ערר

 

נימוקי הוועדה:

וועדת מכרזים והתקשרויות לאחר שבחנה האפשרות  לערוך מכרז פומבי או סגור, מצא שמכרז אינו ישים בנסיבות העניין וכי קיימות נסיבות וטעמים מיוחדים המצדיקים התקשרות המשך עם עדן ואירין השקעות בע"מ  כדלקמן:

החברה שוכרת מהם את משרדי וועדת הערר מזה מספר שנים. התבצעו בדיקות וטווח מחירי השכירות לנכסים דומים בבניין קרוב לסכום שסוכם עליו.

המשך שכירות משרדי וועדת הערר יעיל יותר כאשר נמצא באותו בנין עם משרדי החברה.

 החלטה – ועדת מכרזים והתקשרויות, לאחר שבחנה את האפשרות לבצע את ההקשרות בדרך של מכרז החליטה כי מוצדק וסביר בנסיבות העניין לאשר התקשרות בפטור במכרז  בהתאם לתקנה 3 (14א).

ההחלטה תפורסם באתר האינטרנט.

  

 

4/473  יועצי אגף הנדסה – חצי שנתי

 

נימוקי הוועדה :

המשך ההתקשרות עם כלל היועצים של אגף ההנדסה אושרה בתחילת שנת 2009 עם מסגרת תקציב לחצי השנה הראשונה. בסבב החצי שנתי הובאו היועצים למעשה לאישור המשך ההתקשרות ולא רק לעדכון מסגרת התקציב. לגבי כל היועצים הרשומים לעיל לא נדרש כל עדכון לגבי המסגרת התקציבית השנתית שכן הניצול של המסגרת במחצית הראשונה של השנה היה חלקי בלבד. המשך פעילותם של היועצים הרשומים לעיל נדרש וחיוני להמשך פעילויות החברה בתחומים אותם מלווים היועצים, איש איש בתחומו. לאור האמור מוארכת ההתקשרות עם היועצים האמורים למחצית השנה השנייה של שנת 2009 כהתקשרות המשך ללא עלות נוספת (מעבר לעלות שאשרה הוועדה להתקשרות עמם בתחילת שנת 2009).

 החלטה :

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת המשך ההתקשרות עם היועצים, כל אחד בתחומו: אלדד דורון – לה"ב ניקוז, אלכס קורן – תחום ארוזיה, יורי סופרין – בטחון ובטיחות, ארנון רוזן – ייעוץ כללי, יורם לביא – תחום הביסוס, עירית בן-ציון – תחום השקיה, מיכה ליאונוב – ייעוץ כללי בנושא זכיינות, שחם – שרותי עזר למחשוב, איתי אייגס – כלכלת תחבורה בצפון, בני תפילין – תחום הבדואים, גבי שוייאר – מהנדס תנועה לרשות התמרור, יוכי אגרנוב – ניקוז ומעקב רישום תוכניות- עד לסוף 2009, כהתקשרות המשך לפי תקנה 3 (4) (ב).

ההחלטה תפורסם באתר האינטרנט.

 

 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE