חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

החלטות מיום 26/11/09 - פרוטוקול מס' 476

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

דיווחים בהתאם לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג - 1993

 

1/476   צוות בקרה – עמק איילון – המשך פעילות

 

נימוקי הוועדה:

וועדת מכרזים והתקשרויות לאחר שבחנה האפשרות לערוך מכרז פומבי או סגור, מצא שמכרז אינו ישים בנסיבות העניין וכי קיימות נסיבות המצדיקות התקשרות המשך עם עמק איילון כדלקמן:
מדובר בהארכת התקשרות עם צוות הבקרה הואיל והפרוייקט טרם הסתיים. בנסיבות אלו ברור שהשמירה על אחידות נשמרת מטעמי חסכון ויעילות.
המסגרת היא מצומצמת יותר והתנאים הם מיטביים לעומת התקשרות הבסיס.
התקשרות המשך לפי תקנה 3 (4) (ב) (2).

החלטה: ועדת מכרזים והתקשרויות, לאחר שבחנה את האפשרות לבצע את ההתקשרות בדרך של מכרז החליטה כי מוצדק וסביר בנסיבות העניין לאשר התקשרות בפטור במכרז עפ"י תקנה 3 (4) (ב) (2).

ההחלטה תפורסם באתר האינטרנט.
 


 
2/476  התקשרות בחוזה ליסינג
 
נימוקי הוועדה:

וועדת מכרזים והתקשרויות לאחר שבחנה האפשרות לערוך מכרז פומבי או סגור, מצא שמכרזים אינם ישימים בנסיבות העניין.נערך הליך תחרותי תוך השוואת מחירים בין חברות הליסינג לגבי כלי רכב מסוגים שונים.
לגבי הפולסוואגן ג'טה – נבחרה ההצעה הזולה ביותר. לגבי המאזדה 3 – ניתן יתרון להתקשרות עם אותה חברת ליסינג איתה התקשרה החברה ביחס לאותו סוג כלי רכב שכבר נמצא בחברה לאור קבלת פול ק"מ.
 
החלטה: ועדת מכרזים והתקשרויות, לאחר שבחנה את האפשרות לבצע את ההתקשרויות בדרך של מכרז החליטה כי מוצדק וסביר בנסיבות העניין לאשר את ההתקשרויות עם חברות הליסינג בפטור במכרז ע"פ תקנה 34 (2).
ההחלטה תפורסם באתר האינטרנט.

 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE