חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

החלטות מיום 24/12/09 - פרוטוקול מס' 477

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

דיווחים בהתאם לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג - 1993

 

1/477 - אלדד דורון (בלשה ילון) – מלווה תחום ניקוז והידרולוגיה

נימוקי הוועדה:

וועדת המכרזים, לאחר שבחנה את האפשרות לערוך מכרז פומבי או סגור, מצאה שמכרז אינו ישים בנסיבות העניין וכי קיימות נסיבות וטעמים מיוחדים המצדיקים התקשרות המשך עם אלדד דורון (בלשה ילון), כדלקמן:

 1. התפיסה התפעולית של החברה בכלל ושל מערך ההנדסה בפרט, על פיה קיים גרעין מצומצם של בעלי תפקידים בחברה וכל מערך התכנון, ייעוץ, הנחיה, בקרה וליווי מקצועיים נעשה ע"י יועצים חיצוניים.
 2. יש חשיבות רבה ביותר לרציפות והמשכיות הפעלת יועצים אלו לאור הניסיון המצטבר, הידע הרב שהתפתח סביב הפרויקט – כל אלו מסייעים להמשיך ולטפל במשימות ההמשך של הפרויקט ביתר יעילות ומקצועיות.
 3. אלדד דורון (בלשה ילון) מלווה תחום ניקוז והידרולוגיה לאחר שבעבר נבחר מתוך מספר מועמדים ולאחר התייעצות ובדיקת מספר אפשרויות שבאות בחשבון.
 4. לאלדד דורון וצוותו נסיון חסר תקדים בליווי הכביש המהיר, שלו מאפיינים מיוחדים בתחום הניקוז, בהתמודדות ייחודית בסוגיות מקצועיות ובנסיון שנצבר במהלך ליווי הקטע המרכזי וקטעי ההמשך (18, 19/20).
 5. שותף בקביעת הקריטריונים והפרמטרים המתמקדים בתחום זמני החזרה בערוצי הכביש, כולל בקרת מפעלי מים ובקרת פעילות מול רשויות המים.

החלטה וועדת מכרזים מחליטה לאשר המשך התקשרות עם אלדד דורון (בלשה ילון) למטלה של ליווי תחום ניקוז והידרולוגיה במסגרת צוות לה"ב, עפ"י ש"ע מדווחות לפי תעריף החברה.

התקשרות בפטור ממכרז עפ"י תקנה 3 (4) (ב) (3) לתקנות חובת המכרזים (התקשרות המשך).

החלטה זו תפורסם באתר האינטרנט של החברה.

 


 

2/477 - מיכה לאונוב (אמי מתום) – תהליך זכייני

 

נימוקי הוועדה:

וועדת המכרזים, לאחר שבחנה את האפשרות לערוך מכרז פומבי או סגור, מצאה שמכרז אינו ישים בנסיבות העניין וכי קיימות נסיבות וטעמים מיוחדים המצדיקים התקשרות המשך עם מיכה לאונוב (אמי מתום), כדלקמן:
 

 1. התפיסה התפעולית של החברה בכלל ושל מערך ההנדסה בפרט, על פיה קיים גרעין מצומצם של בעלי תפקידים בחברה וכל מערך התכנון, ייעוץ, הנחיה, בקרה וליווי מקצועיים נעשה ע"י יועצים חיצוניים.
 2. יש חשיבות רבה ביותר לרציפות והמשכיות הפעלת יועצים אלו לאור הניסיון המצטבר, הידע הרב שהתפתח סביב הפרויקט – כל אלו מסייעים להמשיך ולטפל במשימות ההמשך של הפרויקט ביתר יעילות ומקצועיות.
 3. מיכה לאונוב ליווה והיה שותף בהליך הזכייני מתחילת הדרך והיה שותף להחלטות והכנת המסמכים ההנדסיים במכרז הבינלאומי והיכרותו עם הפרוייקט אינה ניתנת להחלפה.
 4. נסיונו הרב של מיכה משלב המעורבות בהכנת הפרק ההנדסי בהסכם הזכיון – מסייע לנו באיתור ובקרת מחויבויות הזכיין לאורך הזמן.

 

החלטה – וועדת מכרזים מחליטה לאשר המשך התקשרות עם מיכה לאונוב (אמי מתום) למטלה של בקרת הטיפול הזכייני בדגש של חובות הזכיין להרחבות/ חיבורים ותחום תפעול ואחזקה, עפ"י ש"ע מדווחות לפי תעריף החברה.

התקשרות בפטור ממכרז עפ"י תקנה 3 (4) (ב) (3) לתקנות חובת המכרזים (התקשרות המשך).

החלטה זו תפורסם באתר האינטרנט של החברה.

 


3/477 - יוכי אגרנוב – ניהול תכנון – ריכוז וסיוע מנהלי

 

נימוקי הוועדה:

וועדת המכרזים, לאחר שבחנה את האפשרות לערוך מכרז פומבי או סגור, מצאה שמכרז אינו ישים בנסיבות העניין וכי קיימות נסיבות וטעמים מיוחדים המצדיקים התקשרות המשך עם יוכי אגרנוב, כדלקמן:

 1. התפיסה התפעולית של החברה בכלל ושל מערך ההנדסה בפרט, על פיה קיים גרעין מצומצם של בעלי תפקידים בחברה וכל מערך התכנון, ייעוץ, הנחיה, בקרה וליווי מקצועיים נעשה ע"י יועצים חיצוניים.
 2. יש חשיבות רבה ביותר לרציפות והמשכיות הפעלת יועצים אלו לאור הניסיון המצטבר, הידע הרב שהתפתח סביב הפרויקט – כל אלו מסייעים להמשיך ולטפל במשימות ההמשך של הפרויקט ביתר יעילות ומקצועיות.
 3. יוכי אגרנוב מנהלת את המערך הממוחשב של התכנון, מעקב ובקרת מערך התוכניות משלב התכנון המוקדם דרך תהליך האישורים ובהמשך אישורי צוות מלווה והעברה לביצוע (אלפי תוכניות, מסמכים וסקרים).
 4. יוכי צברה ניסיון עצום מול כל הגורמים הפעילים בחברה בתחום התכנון, לרבות הדגש בממשקים שבין מתכננים לבין צוות לה"ב – ובינם לבין הצוות המלווה; בנייה ואחזקת בסיס ממוחשב לכל המאגר. המשך פעילותה חיוני ביותר לפרוייקט.

 

החלטה – וועדת מכרזים מחליטה לאשר המשך התקשרות עם יוכי אגרנוב למטלה של ריכוז וסיוע מנהלי כהשלמה לניהול התכנון עפ"י ש"ע מדווחות לפי תעריף החברה.

התקשרות בפטור ממכרז עפ"י תקנה 3 (4) (ב) (3) לתקנות חובת המכרזים (התקשרות המשך).

החלטה זו תפורסם באתר האינטרנט של החברה.


4/477 - בני תפילין – ייעוץ בנושא בדואיםנימוקי הוועדה:

וועדת המכרזים, לאחר שבחנה את האפשרות לערוך מכרז פומבי או סגור, מצאה שמכרז אינו ישים בנסיבות העניין וכי קיימות נסיבות וטעמים מיוחדים המצדיקים התקשרות המשך עם בני תפילין, כדלקמן:

 • בני מספק יעוץ בנושא הטיפול במגזר הבדואי – קטע 21 בהליכים והיבטים סטטוטוריים ונכסיים, בדגש של קיום דו שיח עם האוכלוסיה, סיוע לתהליכים בשלב ההפקעה, תפיסת חזקה, מו"מ להסכמי פיצויים.
 • בני נתן בעבר ייעוץ לצרכי התכנון, כעת מדובר על סיוע להפקעות. לבני תפילין מומחיות ייחודית בהכרות עם התושבים הבדואים, בהליכי תפיסת החזקה במגזר הבדואי לרבות הכרות מעמיקה עם פריסת השבטים, מעמדם בקרקע בהיבט נכסי ומשפטי. בני פעל במשך שנים במסגרת המנהלת שעסקה בתחום פריסת הבדואים והטיפול בכל צורכיהם. הניסיון שצבר מסייע לנו באופן מובהק להיערך לקראת המשך מהלכי קידום קטע 21.

החלטה – וועדת מכרזים מחליטה לאשר המשך התקשרות עם בני תפילין למטלה של ייעוץ בנושאים הקשורים לבדואים עפ"י ש"ע מדווחות לפי תעריף החברה.

התקשרות בפטור ממכרז עפ"י תקנה 3 (4) (ב) (3) לתקנות חובת המכרזים (התקשרות המשך).

החלטה זו תפורסם באתר האינטרנט של החברה.


5/477 - עמק איילון – תיאום הנדסי וסטטוטורי של קטעים צפוניים

נימוקי הוועדה:

וועדת המכרזים, לאחר שבחנה את האפשרות לערוך מכרז פומבי או סגור, מצאה שמכרז אינו ישים בנסיבות העניין וכי קיימות נסיבות וטעמים מיוחדים המצדיקים התקשרות המשך עם עמק איילון, כדלקמן:

 1. התפיסה התפעולית של החברה בכלל ושל מערך ההנדסה בפרט, על פיה קיים גרעין מצומצם של בעלי תפקידים בחברה וכל מערך התכנון, ייעוץ, הנחיה, בקרה וליווי מקצועיים נעשה ע"י יועצים חיצוניים.
 2. יש חשיבות רבה ביותר לרציפות והמשכיות הפעלת יועצים אלו לאור הניסיון המצטבר, הידע הרב שהתפתח סביב הפרויקט – כל אלו מסייעים להמשיך ולטפל במשימות ההמשך של הפרויקט ביתר יעילות ומקצועיות.
 3. ניהול התכנון של כל קטעי הכביש בצפון; (יקנעם – שלומי). דגש מרכזי על קטעים 7 ו- 3. תאום והנחית משרדי התכנון תוך תאום מול רשויות וגורמים רבים ומגוונים.
 4. משרד עמק איילון צבר ניסיון רב בתחום הנדון ומסייע לנו רבות לקדם האישורים הדרושים תוך הקפדה על תאום רב תחומי.

החלטה – וועדת מכרזים מחליטה לאשר המשך התקשרות עם עמק איילון למטלה של ניהול התכנון בקטעים הצפוניים בדגש על קטעים 3 ו-7, עפ"י ש"ע מדווחות לפי תעריף החברה.

התקשרות בפטור ממכרז עפ"י תקנה 3 (4) (ב) (3) לתקנות חובת המכרזים (התקשרות המשך).

החלטה זו תפורסם באתר האינטרנט של החברה.


6/477 - מת"תנימוקי הוועדה:

וועדת המכרזים, לאחר שבחנה את האפשרות לערוך מכרז פומבי או סגור, מצאה שמכרז אינו ישים בנסיבות העניין וכי קיימות נסיבות וטעמים מיוחדים המצדיקים התקשרות המשך עם מת"ת כדלקמן:

 1. התפיסה התפעולית של החברה בכלל ושל אגף הכלכלה בפרט, על פיה קיים גרעין מצומצם של בעלי תפקידים בחברה וכל מערך הייעוץ והליווי המקצועיים נעשה ע"י יועצים חיצוניים.
 2. יש חשיבות רבה ביותר לרציפות והמשכיות הפעלת יועצים אלו לאור הניסיון המצטבר, הידע הרב שהתפתח סביב הפרויקט – כל אלו מסייעים להמשיך ולטפל במשימות ההמשך של הפרויקט ביתר יעילות ומקצועיות.
 3. מת"ת הקימה, מתפעלת ומעדכנת את תחזיות התנועה והפדיון של כביש 6 והיא הגוף היחיד בארץ המסוגל לייצר תחזיות תנועה תחת אילוצי אגרה.
 4. מת"ת גם מקימה ומתפעלת עבור משרד התחבורה את מודל הביקושים הארצי ולכן יכולה לשלב נתונים אזוריים עם תחזיות ומודלים ארציים.
 5. ישנה חשיבות רבה ביותר לרציפות והמשכיות הפעלת מת"ת לאור הידע והניסיון המצטברים, סביב הפרוייקט אשר מסייעים להמשיך ולטפל במשימות ההמשך של הפרוייקט ביתר יעילות ומקצועיות.

החלטה – וועדת מכרזים מחליטה לאשר המשך התקשרות עם מת"ת למטלה של ליווי תחבורתי – כלכלי של החברה עפ"י ש"ע מדווחות לפי תעריף החברה.

התקשרות בפטור ממכרז עפ"י תקנה 3 (4) (ב) (3) לתקנות חובת המכרזים (התקשרות המשך).

החלטה זו תפורסם באתר האינטרנט של החברה.


TASC - 7/477 - –נימוקי הוועדה:

 וועדת המכרזים, לאחר שבחנה את האפשרות לערוך מכרז פומבי או סגור, מצאה שמכרז אינו ישים בנסיבות העניין וכי קיימות נסיבות וטעמים מיוחדים המצדיקים התקשרות המשך עם TASC כדלקמן:

 1. התפיסה התפעולית של החברה בכלל ושל אגף הכלכלה בפרט, על פיה קיים גרעין מצומצם של בעלי תפקידים בחברה וכל מערך הייעוץ והליווי המקצועיים נעשה ע"י יועצים חיצוניים.
 2. יש חשיבות רבה ביותר לרציפות והמשכיות הפעלת יועצים אלו לאור הניסיון המצטבר, הידע הרב שהתפתח סביב הפרויקט – כל אלו מסייעים להמשיך ולטפל במשימות ההמשך של הפרויקט ביתר יעילות ומקצועיות.
 3. ל- TASC מומחיות ייחודית בתחומי ה- BOT והכרות רבת שנים עם מסמכי הזיכיון המורכבים, המודל הפיננסי ומסמכי המימון.
 4. ישנה חשיבות רבה ביותר לרציפות והמשכיות הפעלת TASC לאור הידע והניסיון המצטברים, וההכרות עם הצד הכלכלי – פיננסי המורכב של הפרוייקט לצד מומחיות ייחודית בתחום.

 

החלטה – וועדת מכרזים מחליטה לאשר המשך התקשרות עם TASC למטלה של ליווי שוטף של ההיבטים הכלכליים פיננסיים של חוזה הזכיון עפ"י ש"ע מדווחות לפי תעריף החברה.

התקשרות בפטור ממכרז עפ"י תקנה 3 (4) (ב) (3) לתקנות חובת המכרזים (התקשרות המשך).

החלטה זו תפורסם באתר האינטרנט של החברה.


8/477 - ליווי למערך המחשוב – חברת אמת

 

נימוקי הוועדה: 

וועדת המכרזים, לאחר שבחנה את האפשרות לערוך מכרז פומבי או סגור, מצאה שמכרז אינו ישים בנסיבות העניין וכי קיימות נסיבות וטעמים מיוחדים המצדיקים התקשרות המשך עם חברת אמת כדלקמן:

 1. התפיסה התפעולית של החברה בכלל ושל אגף הכלכלה בפרט, על פיה קיים גרעין מצומצם של בעלי תפקידים בחברה וכל מערך הייעוץ והליווי המקצועיים נעשה ע"י יועצים חיצוניים.
 2. חברת אמת נבחרה בעבר בהליך של פניה לקבלת הצעות.
 3. קיימת שביעות רצון מאיכות וטיב השירות והתעריפים הם כמקובל בשוק.
 4. ישנה חשיבות רבה ביותר לרציפות והמשכיות הפעלת חברת אמת לאור הידע והניסיון המצטברים, וההכרות עם מערכת המחשוב של החברה, המסייעים לטיפול השוטף ותיקון תקלות ביתר יעילות ומקצועיות.

החלטה – וועדת מכרזים מחליטה לאשר המשך התקשרות עם חברת אמת למטלה של טיפול שוטף במחשבי החברה, ייעוץ מקצועי בתחומי החומרה והתוכנה ותיקון תקלות ע"פ שעות עבודה מדווחות ובהתאם לקבוע בהסכם עימם.

התקשרות בפטור ממכרז עפ"י תקנה 3 (4) (ב) (3) לתקנות חובת המכרזים (התקשרות המשך).

החלטה זו תפורסם באתר האינטרנט של החברה.


9/477 - עדליא – בחינת עלויות האכיפה של דרך ארץנימוקי הוועדה:

וועדת המכרזים, לאחר שבחנה את האפשרות לערוך מכרז פומבי או סגור, מצאה שמכרז אינו ישים בנסיבות העניין וכי קיימות נסיבות וטעמים מיוחדים המצדיקים התקשרות המשך עם חברת עדליא כדלקמן:

 1. התפיסה התפעולית של החברה בכלל ושל אגף הכלכלה בפרט, על פיה קיים גרעין מצומצם של בעלי תפקידים בחברה וכל מערך הייעוץ והליווי המקצועיים נעשה ע"י יועצים חיצוניים.
 2. יש חשיבות רבה ביותר לרציפות והמשכיות הפעלת יועצים אלו לאור הניסיון המצטבר, הידע הרב שהתפתח סביב הפרויקט – כל אלו מסייעים להמשיך ולטפל במשימות ההמשך של הפרויקט ביתר יעילות ומקצועיות.
 3. ישנה חשיבות רבה ביותר לרציפות והמשכיות הפעלת חברת עדליא לאור הידע והניסיון המצטברים, מורכבות הנושא ושעות העבודה הרבות שהושקעו בלימוד הנושא ובהתמחות בו.

 

החלטה – וועדת מכרזים מחליטה לאשר המשך התקשרות עם עדליא למטלה של ליווי הנושא של בחינת עלויות האכיפה מעת לעת. התשלום עפ"י ש"ע מדווחות לפי תעריף החברה.

התקשרות בפטור ממכרז עפ"י תקנה 3 (4) (ב) (3) לתקנות חובת המכרזים.

החלטה זו תפורסם באתר האינטרנט של החברה.


10/477 - ד"ר יאיר דוכין – יועץ לבחינת אפשרות לפיתוח כלכלי ומסחרי של התוואינימוקי הוועדה:

וועדת המכרזים, לאחר שבחנה את האפשרות לערוך מכרז פומבי או סגור, מצאה שמכרז אינו ישים בנסיבות העניין וכי קיימות נסיבות וטעמים מיוחדים המצדיקים התקשרות המשך עם חברת עדליא כדלקמן:

 1. התפיסה התפעולית של החברה בכלל ושל אגף הכלכלה בפרט, על פיה קיים גרעין מצומצם של בעלי תפקידים בחברה וכל מערך הייעוץ והליווי המקצועיים נעשה ע"י יועצים חיצוניים.
 2. יש חשיבות רבה ביותר לרציפות והמשכיות הפעלת יועצים אלו לאור הניסיון המצטבר, הידע הרב שהתפתח סביב הפרויקט – כל אלו מסייעים להמשיך ולטפל במשימות ההמשך של הפרויקט ביתר יעילות ומקצועיות.
 3. לד"ר יאיר דוכין ידע מקצועי ונסיון רב בייעוץ לגופים וחברות בתחומים כלכליים ומסחריים הרלבנטיים לנושא.
 4. ד"ר יאיר דוכין הכין עבור החברה את התכנית הראשונית לבחינת השימושים הנוספים בתוואי.
 5. ד"ר יאיר דוכין רכש ידע ונסיון רב בבחינת אפשרויות השימוש המסחריות הנוספות בתוואי הכביש. הנושא הוא מורכב וייחודי. יש שביעות רצון רבה מהשירות המקצועי הניתן לחברה ע"י היועץ ולכן יש תועלת רבה בהמשך ההתקשרות עמו. 

החלטה – וועדת מכרזים מחליטה לאשר המשך התקשרות עם ד"ר יאיר דוכין למטלה של בחינת אפשרות לפיתוח כלכלי ומסחרי של התוואי. התשלום עפ"י ש"ע מדווחות לפי תעריף החברה.

התקשרות בפטור ממכרז עפ"י תקנה 3 (4) (ב) (3) לתקנות חובת המכרזים.

החלטה זו תפורסם באתר האינטרנט של החברה.

  


  

11/477 - חידוש ביטוח אחריות מקצועית

 

נימוקי הוועדה:

נערכה פניה למספר סוכנויות ביטוח לקבלת הצעות.

חלק מחברות הביטוח אליהן פנו הסוכנים סרבו להגיש הצעות (כלל והפניקס).

חברת מנורה הגישה הצעה לביטוח המשרדים + צד ג' + חבות מעבידים בלבד.

איילון והראל הגישו הצעות לכל הפוליסות, אך התנו ביצוע הביטוח בקבלת "החבילה" כולה.

החלטה :

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת התקשרות עם חב' הראל לחידוש ביטוחי החברה לעניין אחריות מקצועית, ביטוח משרד, צד ג' וחבות מעבידים. 

ההתקשרות בפטור ממכרז עפ"י סעיף 34 (ב) לתקנות המכרזים.

החלטה זו תפורסם באתר האינטרנט של החברה.

 


  

12/477 - צילום אויר עדכני בתוואי קטע 21

 

נימוקי הוועדה:

 וועדת המכרזים, לאחר שבחנה את האפשרות לערוך מכרז פומבי או סגור, החליטה כי לאור אומדן ההתקשרות אפשרי, מוצדק ויעיל יותר לצאת להליך תחרותי של קבלת הצעות מ- 5 ספקים מתאימים.

 

החלטה :

 וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת יציאה להליך פניה לקבלת הצעות לצילום אוויר עדכני בתוואי קטע 21 ל- 5 מועמדים.

ההתקשרות בפטור ממכרז עפ"י סעיף 34 (ב) לתקנות המכרזים.

החלטה זו תפורסם באתר האינטרנט של החברה.

 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE