חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

החלטות מיום 31/12/09 - פרוטוקול מס' 478

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

דיווחים בהתאם לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג - 1993

 

1/478 - פרומה סידס

נימוקי הוועדה :

 1. התפיסה התפעולית של החברה בכלל ושל מערך הנכסים בפרט, על פיה קיים גרעין מצומצם של בעלי תפקידים בחברה וכל מערך השמאות והיעוץ המקצועי מתבסס על יועצים חיצוניים.
 2. יש חשיבות רבה ביותר לרציפות והמשכיות הפעלת היועץ לאור הניסיון המצטבר, הידע הרב שהתפתח סביב הפרויקט – כל אלו מסייעים להמשיך ולטפל במשימות ההמשך של הפרויקט ביתר יעילות ומקצועיות.
 3. בעלת ניסיון רב כעובדת מינהל מקרקעי ישראל לשעבר. פרומה מקובלת על המינהל, רשאית להשתמש במערכת המיחשוב במינהל, לפיכך מהווה בפועל ספק יחיד מבחינתנו.

החלטה – וועדת מכרזים והתקשרויות מחליטה לאשר המשך התקשרות עם פרומה סידס למטלה של ליווי ו קידום נושא הקצאת קרקע חלופית בממ"י.. ההעסקה עפ"י ש"ע מדווחות, לפי תעריף החברה.

התקשרות בפטור ממכרז עפ"י תקנה 3 (4) (ב) (3) לתקנות חובת המכרזים (התקשרות המשך).

החלטה זו תפורסם באתר האינטרנט של החברה.


2/478 - בר טכנולוגיות-אחזקת מערכת נכסים/ מערכת לניהול תביעות / מערכת קרקע חליפית והסבת נתונים לשימוש מערכת G.I.S 

נימוקי הוועדה

 1. החברה זכתה בעבר במכרז לביצוע המערכת הממוחשבת של אגף הנכסים ולסיוע טכני ותמיכה במערכת לניהול הנכסים, קרקע חליפית וניהול התביעות. החברה ממשיכה לתחזק אותה ולהתאימה גם לקליטת ה- GIS
 2. יש חשיבות רבה ביותר לרציפות והמשכיות הפעלת יועצים אלו לאור הניסיון המצטבר, הידע והאחריות הכוללת לתחזוקת המערכת.

החלטה – וועדת מכרזים והתקשרויות מחליטה לאשר המשך התקשרות עם בר טכנולוגיות למטלה של סיוע טכני ותמיכה במערכת לניהול הנכסים, קרקע חליפית, ניהול תביעות והטמעת מערכת GIS . עפ"י ש"ע מדווחות לפי תעריף החברה.

התקשרות בפטור ממכרז עפ"י תקנה 3 (4) (ב) (3) לתקנות חובת המכרזים (התקשרות המשך).

החלטה זו תפורסם באתר האינטרנט של החברה.


3/478 - גיורא שחם

נימוקי הוועדה

 1. התפיסה התפעולית של החברה בכלל ושל מערך הנכסים בפרט, על פיה קיים גרעין מצומצם של בעלי תפקידים בחברה ומרבית הפעילות נשענת ונסמכת על יועצים חיצוניים.
 2. יש חשיבות רבה ביותר לרציפות והמשכיות הפעלת יועץ זה לאור הניסיון המצטבר, הידע הרב שהתפתח סביב הפרויקט – כל אלו מסייעים להמשיך ולטפל במשימות ההמשך של הפרויקט ביתר יעילות ומקצועיות.
 3. גיורא הוא מהנדס מים במקצועו, מומחה מהטובים בתחום בארץ, בעל ניסיון רב בעבודה לרבות בפרוייקט הכביש, נחשב בר סמכא בקרב כל הגורמים הרלוונטים – מסייע מאוד לכל נושא תשתיות המים בחברה.

החלטה – וועדת מכרזים והתקשרויות מחליטה לאשר המשך התקשרות עם גיורא שחם למטלה של ייעוץ וליווי בנושאים של תשתיות מים וניקוז ובכל ההיבטים הנלווים לנושאי המים. עפ"י ש"ע מדווחות לפי תעריף החברה.

התקשרות בפטור ממכרז עפ"י תקנה 3 (4) (ב) (3) לתקנות חובת המכרזים (התקשרות המשך).

החלטה זו תפורסם באתר האינטרנט של החברה.


4/478 - צבי יושע

נימוקי הוועדה

 1. התפיסה התפעולית של החברה בכלל ושל מערך הנכסים בפרט, על פיה קיים גרעין מצומצם של בעלי תפקידים בחברה ומרבית הפעילות נשענת ונסמכת על יועצים חיצוניים.
 2. יש חשיבות רבה ביותר לרציפות והמשכיות הפעלת יועץ זה לאור הניסיון המצטבר, הידע הרב שהתפתח סביב הפרויקט – כל אלו מסייעים להמשיך ולטפל במשימות ההמשך של הפרויקט ביתר יעילות ומקצועיות.
 3. היועץ מלווה את החברה כמעט מאז הקמתה, בעל ידע מקצועי רב ביותר וקשרים מיוחדים עם המינהל, רשויות התכנון והועדות המקומיות והמחוזיות. ליושע ידע וניסיון ייחודיים בתחומים החקלאיים, התכנוניים ובממשק עם ממ"י, וכן בהיבטים של ניהול מו"מ עם החקלאים.

החלטה – וועדת מכרזים והתקשרויות מחליטה לאשר המשך התקשרות עם יושע צבי למטלה של ייעוץ חקלאי . עפ"י ש"ע מדווחות לפי תעריף החברה.

התקשרות בפטור ממכרז עפ"י תקנה 3 (4) (ב) (3) לתקנות חובת המכרזים (התקשרות המשך).

החלטה זו תפורסם באתר האינטרנט של החברה.


5/478 - תלוואי זכריה

נימוקי הוועדה

 1. תלוואי זכה בהליך מכרז לביצוע מדידות בעיקר בקרקע חלופית במגזר הערבי.
 2. תלוואי משלים כעת עבודות מדידה בהן החל.
 3. החברה נערכת ליציאה למכרז חדש שמטרתו בין היתר, לאתר מודדים לצורך רישום ע"פ סעיף 19.

החלטה – וועדת מכרזים והתקשרויות מחליטה לאשר המשך התקשרות עם תלוואי זכריה לצורך השלמת המטלה של ביצוע מדידות במגזר הערבי בקרקע חלופית.

התקשרות בפטור ממכרז עפ"י תקנה 3 (4) (ב) (3) לתקנות חובת המכרזים (התקשרות המשך).

החלטה זו תפורסם באתר האינטרנט של החברה.


6/478 - יוסי הס – מודד מוסמך

נימוקי הוועדה:

 1. התפיסה התפעולית של החברה בכלל ושל מערך הנכסים בפרט, על פיה קיים גרעין מצומצם של בעלי תפקידים בחברה וכל מערך השמאות והיעוץ המקצועי מתבסס על יועצים חיצוניים.
 2. יש חשיבות רבה ביותר לרציפות והמשכיות הפעלת יועץ זה לאור הניסיון המצטבר, הידע הרב שהתפתח סביב הפרויקט – כל אלו מסייעים להמשיך ולטפל במשימות ההמשך של הפרויקט ביתר יעילות ומקצועיות.
 3. העסקתו של היועץ אושרה לפני כשנה (החליף את יוסי משולם וכן את אבנר ישראלי ז"ל). היועץ מסייע לנו לבצע בקרה של מדידות הקשורות לנכסים וכמו כן מסייע להטמיע את החומר ב- GIS . מקצוען , אמין ובעל רקע עשיר בתחום.

החלטה – וועדת מכרזים והתקשרויות מחליטה לאשר המשך התקשרות עם יוסי הס למטלה של בקרה מקצועית על עבודת המודדים, אישור חשבונות, ותיאום ממשק GIS עם מערכת המדידות. עפ"י ש"ע מדווחות לפי תעריף החברה.

התקשרות בפטור ממכרז עפ"י תקנה 3 (4) (ב) (3) לתקנות חובת המכרזים (התקשרות המשך).

החלטה זו תפורסם באתר האינטרנט של החברה.


7/478 - יובל דנוס – שמאי בכיר

נימוקי הוועדה:

 1. התפיסה התפעולית של החברה בכלל ושל מערך הנכסים בפרט, על פיה קיים גרעין מצומצם של בעלי תפקידים בחברה וכל מערך השמאות והייעוץ המקצועי מתבסס על יועצים חיצוניים.
 2. יש חשיבות רבה ביותר לרציפות והמשכיות הפעלת יועץ זה לאור הניסיון המצטבר, הידע הרב שהתפתח סביב הפרויקט – כל אלו מסייעים להמשיך ולטפל במשימות ההמשך של הפרויקט ביתר יעילות ומקצועיות.
 3. יובל דנוס מלווה את החברה כיועץ מקצועי שנים רבות וצבר ידע עצום. מבצע בקרה שוטפת על פעילות יתר השמאים ומעורב בתביעה קיימת בעניין תחנות הדלק – מסייע מאוד לחברה בגיבוש עקרונות פיצוי והערכות לתביעות כנגד החברה.

החלטה – וועדת מכרזים והתקשרויות מחליטה לאשר המשך התקשרות עם יובל דנוס למטלה של אישור עקרונות השומה, ליווי ובקרה של צוותי השמאים בכל ההיבטים השמאיים ובתביעות המשפטיות והמשך ליווי המו"מ בנושא תחנות הדלק . עפ"י ש"ע מדווחות לפי תעריף החברה.

התקשרות בפטור ממכרז עפ"י תקנה 3 (4) (ב) (3) לתקנות חובת המכרזים (התקשרות המשך).

החלטה זו תפורסם באתר האינטרנט של החברה.


8/478 - האושנר עודד – שמאי מקרקעין

נימוקי הוועדה:

 1. התפיסה התפעולית של החברה בכלל ושל מערך הנכסים בפרט, על פיה קיים גרעין מצומצם של בעלי תפקידים בחברה וכל מערך השמאות והיעוץ המקצועי מתבסס על יועצים חיצוניים.
 2. יש חשיבות רבה ביותר לרציפות והמשכיות הפעלת יועץ זה לאור הניסיון המצטבר, הידע הרב שהתפתח סביב הפרויקט – כל אלו מסייעים להמשיך ולטפל במשימות ההמשך של הפרויקט ביתר יעילות ומקצועיות.
 3. עודד מלווה את החברה כשמאי המסייע לבחינת ערכי הפיצוי הראוי למקרקעין במסגרת תביעות לפיצוי ולתביעות במסגרת וועדת הפיצויים ועל פי סעיף 197 לחוק התו"ב. מטפל בנוסף ביחסי המרה לקרקע חלופית.
 4. יועץ מקצועי בעל ותק של שנים רבות כמהנדס וכשמאי מקרקעין. צבר ידע רב, מייצג את החברה בבתי משפט ואיש מקצוע מעולה.
 5. האושנר מטפל בתביעות תלויות ועומדות, יש חשיבות רבה לשמור על רצף הטיפול.

החלטה – וועדת מכרזים והתקשרויות מחליטה לאשר המשך התקשרות עם עודד האושנר למטלה של ליווי החברה בתביעות פיצויים ותביעות לפי סעיף 197 לחוק התו"ב וכן טיפול ביחסי המרה לקרקע חלופית, ע"פ ש"ע מדווחות לפי תעריף החברה.

ההתקשרות בפטור ממכרז עפ"י תקנה 3 (4) (ב) (3) לתקנות חובת המכרזים (התקשרות המשך).

החלטה זו תפורסם באתר האינטרנט של החברה.


9/478 - תיקון שקיעה – קטע 19

נימוקי הוועדה:

לאור הצורך בביצוע מיידי של תיקון שקיעה רצינית בכביש שהיוותה בעיה בטיחותית, התקבלה החלטת מנכ"ל לביצוע מיידי.
דרך בטוחה עובדים עם המפעיל לרבות בהסדרי התנועה לצורך תיקונים.
זמני התגובה שלהם מצויינים והם נותנים מענה מיידי וטוב לבעיות.

החלטה – וועדת מכרזים והתקשרויות מחליטה לאשרר תיקון השקיעה בכביש באמצעות דרך בטוחה.

התקשרות בפטור ממכרז עפ"י תקנה 34 (2) לתקנות חובת המכרזים (התקשרות עד 200 אש"ח).

החלטה זו תפורסם באתר האינטרנט של החברה.


  

10/478 - מחלף קסם – סקר שתית – חלוו"אנימוקי הוועדה:

רמי מנור והצוות המוצע תכנן במקור את מחלף קסם ויש חשיבות רבה לידע המוקדם והמקצועי שלהם.

החלטה – וועדת מכרזים והתקשרויות מחליטה לאשר התקשרות עם חלוו"א (רמי מנור) לביצוע סקר שתית במחלף קסם. עפ"י ש"ע מדווחות לפי תעריף החברה.

התקשרות בפטור ממכרז עפ"י תקנה 34 (2) לתקנות חובת המכרזים, בשל הסכום.

החלטה זו תפורסם באתר האינטרנט של החברה.

 

 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE