חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

החלטות מיום 16/07/09 - פרוטוקול מס' 468

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

דיווחים בהתאם לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג - 1993 

 

1/468 - פרסום מודעות לפתיחת קטע 18

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת ההזמנה מלשכת הפרסום הממשלתית (לפ"מ) לפרסום מודעות בעיתונים לקראת פתיחת קטע 18 בהיקף של 166,755 ₪.

ההתקשרות פטורה ממכרז לפי תקנה 34 (9) לתקנות חובת מכרזים (התקשרות עם משרד ממשלתי).


2/468 - חידוש שכירות משרד לשנת 2010

וועדת המכרזים מחליטה לאשר המשך שכירות משרדי החברה לשנה + אופציה לשנה נוספת בהיקף של 164,500 $ לשנה הראשונה, זאת לאחר שנבחנו מחירי שכירויות של משרדים בשוק באזור זה ולאחר שנבדקה האפשרות להעביר את משרדי החברה למקום שונה. אין ישימות לעריכת מכרז פומבי או סגור בהקשר זה.

ההתקשרות הינה בפטור ממכרז לפי תקנות 3 (14א) ו- 34 (7) לתקנות חובת מכרזים.

 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE