חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

החלטות מיום 25/06/09 - פרוטוקול מס' 467

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

דיווחים בהתאם לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג - 1993 

 

1/467 – בחינה תנועתית חלופות קטע 7 – יקנעם

וועדת המכרזים, לאחר שבחנה את האפשרות לערוך מכרז פומבי או סגור, מצאה שמכרז אינו ישים בנסיבות העניין וכי קיימות נסיבות וטעמים מיוחדים המצדיקים התקשרות המשך עם דר' אליה בן-שבת כדלקמן:

  1. ד"ר בן-שבת מבצעת עבודה דומה בקטע סמוך והמשכי. מדובר בעבודה המצריכה מומחיות מיוחדת בתחום ייחודי. העבודה מתבססת על אותם נתונים וחשוב שתעשה ע"י אותו יועץ, על מנת לשמור על האחידות מטעמי יעילות וחסכון בתנאים זהים להתקשרות הקודמת.
  2. התעריפים קבועים עפ"י תשומות בפועל עפ"י תעריף החברה (אין תחרות על המחיר).

וועדת מכרזים מחליטה לאשר התקשרות עם ד"ר אליה בן-שבת לביצוע בחינה תנועתית של חלופות מע"צ במרחב יקנעם, בהיקף של כ- 50 אש"ח עפ"י תשומות בפועל לפי תעריף החברה.

התקשרות בפטור ממכרז עפ"י תקנה 34 (2) ותקנה 3 (4) (ב) (3) לתקנות המכרזים.

מצורף טופס וועדת מכרזים והתקשרויות מאושר.


 

2/467 – ניטור מרחב קטע 13 – בג"צ המים – רוג'ר סאתרלנד

וועדת מכרזים לאחר שבחנה את האפשרות לערוך מכרז פומבי או סגור מצאה שמכרז אינו ישים בנסיבות העניין מהטעמים כדלקמן:

  1. בעבר רוג'ר סאתרלנד נבחר כמומחה ייחודי לאחר חיפוש נרחב בארץ ובעולם.
  2. רוג'ר סאתרלנד הכין את מודל הבדיקה שאושר ע"י הצוות המלווה המורחב ועל פיו בוצע הניטור הקודם.
  3. מדובר בהתקשרות בתנאים זהים להתקשרות הקודמת אשר נדרשת מעת לעת לצורך יישום החלטת הבג"צ והנחיות הצוות המלווה. ההתקשרויות בהיקפים קטנים מעת לעת.
  4. יש הכרח לשמור על האחידות במהלך ביצוע הניטור לצורך יישום החלטת הבג"צ.

וועדת מכרזים מחליטה לאשר התקשרות עם רוג'ר סאת'רלנד לביצוע ניטור מרחב קטע 13 – בג"צ המים – בהיקף של 15,000$ + 5,000$ לבדיקות מעבדה (חומר יבש).

התקשרות בפטור ממכרז עפ"י תקנה 34 (2) ותקנה 3 (4) (ב) (3) לתקנות המכרזים.

מצורף טופס וועדת מכרזים והתקשרויות מאושר.


3/467 – ניטור מרחב קטע 13 – בג"צ המים – רשות הטבע והגנים

וועדת מכרזים לאחר שבחנה את האפשרות לערוך מכרז פומבי או סגור מצאה שמכרז אינו ישים בנסיבות העניין מהטעמים כדלקמן:

  1. מדובר בהתקשרות המשך אשר נדרשת מעת לעת ובהם מתחייבת האחידות לצורך יישום החלטת הבג"צ והנחיות הצוות המלווה, בתנאים זהים להתקשרות הקודמת. ההתקשרויות בהיקפים קטנים.
  2. רט"ג הוא גוף ממשלתי ממלכתי וש חשיבות לעניין זה בהקשר ליישום החלטות הבג"צ.

וועדת מכרזים מחליטה לאשר התקשרות עם רשות הטבע והגנים לביצוע ניטור מרחב קטע 13 – בג"צ המים – בהיקף של 50 אש"ח.

התקשרות בפטור ממכרז עפ"י תקנה 34 (2) ותקנה 3 (4) (ב) (3) לתקנות המכרזים.

 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE