חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

החלטות מיום 13/02/14 - פרוטוקול מס' 660

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

 660 - חברת FBC

  

החלטה:
וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת רכישת עדכוני תוכנה ושדרוגים נדרשים מחב' FBC למערכת ניהול תקציב ההתקשרות של החברה.

 

ההתקשרות בפטור לפי תקנה 3 (4) (ב) (2) לתקנות חובת המכרזים.

 

 נימוקי הוועדה:

ההתקשרות המקורית למחשוב המערכת לניהול כספים ותקציב נעשתה בעקבות מכרז, ואנו מצויים עדיין בתוך תקופת ההתקשרות.

 

מדובר בעדכוני תוכנית ושדרוגים הנדרשים במהלך הרצת המערכת, ולא נכללו בתכולה המקורית.

 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE