חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

החלטות מיום 27/05/18 - פרוטוקול מס' 842

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

מינוי מנהל פרויקט - עבודות מקדימות קטעים 1+2 - חברת איתם הנדסה אזרחית וניהול פרוייקטים (1996)

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשר התקשרות עם חברת איתם הנדסה אזרחית וניהול פרויקטים (1996) לצורך ביצוע ניהול עבודות קידום הזמינות בקטעים 1+2.

הפטור בהתאם לתקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות המכרזים.

נימוקי הועדה:

  • הצעת חברת איתם מגלמת הטבה משמעותית לחברה ביחס להתקשרות ע"פ תנאי החוזה הקיים איתם.
  • לאיתם הנדסה יש יתרונות בכל הקשור לניהול הממשק עם הזכיין של קטעים 3+7 וליצירת אינטגרציה בביצוע העבודות כך שיקטן הסיכוי לתביעות עתידיות בגין חוסר התאמה בין העבודות ו/או הפרעות.
  • התעריף המוצע זול יותר מהתחשיב של העסקה לפי שעות ע"פ תעריך כביש חוצה ישראל.
  • החברה בחרה קבלן ביצוע וניהול הביצוע נדרש בדחיפות רבה.

הרחבת התקשרות לתכנון מוקדם וסטטוטורי מסילה עוקפת באר שבע - ד.א.ל

החלטה:

וועדת מכרזים מאשרת ההתקשרות המשך עם ד.א.ל לתכנון מוקדם סטטוטורי לתוואי חלופי של מסילה עוקפת באר שבע.

הפטור בהתאם לתקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות המכרזים.

נימוקי הועדה:

  • חברת ד.א.ל תכננה עבור החברה את התוואי המקורי המאושר של המסילה במסגרת תמ"א 31/א'/2/ 2 וכן ביצעה את הבדיקה הראשונית לתוואי החלופי המוצע, שעתיד לבוא במקומו של התוואי המקורי (אשר יבוטל).
  • לד.א.ל היכרות טובה עם תוואי השטח, הבעיות והאילוצים של התוואי המוצע, לרבות חיבורו למערכת הקיימת באזור מחלף גורל.
  • החברה תכננה את תוואי הרכבת באזור מחלף שוקת, תוואי כביש 6 התוכנן בימים אלה להשלמת המחלף תוך התאמה ככל שניתן לתכנון המסילה החדש, דבר שיאפשר חיבור בראיה של פיתרון מיטבי ושיצריך מינימום שינויים בעתיד. 
  • חברת ד.א.ל תכננה כאמור את כביש 6 באזור מחלף שוקת המבוצע בימים אלה ואת תוואי הרכבת המאושר, תוואי הרכבת החליפי ותוואי הכביש חוצים זה את זה בהפרדה מפלסית ותוואי הרכבת החדש מתחבר לתוואי הרכבת המאושר וממשיך דרומה בתחום התכנון הקיים של חברת ד.א.ל בקטע 21/2. ההיכרות המוקדמת של ד.א.ל עם התוואי המאושר, התוואי המוצע והפרויקטים של כביש 6 באזור, יקצרו מאד את זמן ההתקשרות ומשך התכנון בכלל ועקומת הלמידה בפרט. 
  • בנוסף, לאור ההיכרות על רקע הבדיקה המוקדמת שנעשתה לרכבת ישראל, סוכם עם חברת ד.א.ל על מתן הנחה של 10% מהיקף שכר הטרחה שלהם (לא כולל יועצים ונלווים).

 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE