חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

החלטות מיום 15/04/18 - פרוטוקול מס' 837

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

ניהול תכנון מפורט של נתצ"ים ב- 444 471

החלטה:

ועדת מכרזים והתקשרויות מחליטה על העברת ההתקשרות של פורן שרים מנת"י והתקשרות המשך של החברה בהתאם לתקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות המכרזים.

 

נימוקי הוועדה

  • נתיבי ישראל התקשרו עם משרד פורן שרים  מ471 ממחלף שעריה לכוון מזרח עד צומת 444/471 (נחשונים) ומשם על 444 עד מדרום למחלף קסם. בקטע 2 שנשאר בטיפול נת"י נמסר גם ניהול התכנון המפורט והביצוע של הקטע. פורן שרים ניהלו תכנון ראשוני ומוקדם בקטעים 1 ו- 3.
  • סמנכ"ל הנדסה ופיתוח בנת"י, יוסי הלוי, אישר כי נת"י התקשרו עם פורן שרים לפרויקט הנת"צים 444 ו- 471 לניהול הפרויקט מתחילתו ועד לסיום הביצוע לרבות ניהול מנהל הפרויקט תכנון ראשוני ומוקדם, תכנון מפורט וביצוע. בהתאם לכך, בהתייחס לקטע 2 (בין צומת נחשונים ועד צומת 444/483), שנותר באחריות נת"י, הורחבה על ידי נת"י ההתקשרות למשרד ש.קרני לתכנון מפורט וכן ניהול הפרויקט מבוצע ע"י  "פורן שרים" לרבות ניהול התכנון המוקדם, המפורט והביצוע. מהאמור עולה כי ככל שהפרויקט שהועבר לחברה היה נשאר אצלם חברת "פורן שרים" הייתה מנהלת אותו מתחילתו עד סיומו לרבות את התכנון הסופי והמפורט וניהול הפרויקט לביצוע גם ביחס לקטעים 1,3 שהועברו לטיפול כח"י.  מבדיקת כתב המינוי של פורן שרם עולה כי הנתצי"ם הם חלק מכתב המינוי שלהם ע"י נת"י.
  • החברה מבקשת להשלים את ניהול הפרויקט עם אותו מנהל הפרויקט, הוא הבחירה הטבעית והמיטבית לקידום יעיל של התכנון המפורט שכן מנהל הפרויקט, כבר נמצא עמוק בתוך הפרויקט והחלפתו תגרור עיכוב ותוספת זמן משמעותית ללימוד של כלל האילוצים והתשתיות בפרויקט שנמצא באזור רווי בתשתיות שנעשו כבר בשלב התכנון המוקדם והנעת הפרויקט. מנהל הפרויקט שעסק כבר בסוגיות ובשורה של בעיות שיש לטפל בהן, כגון: תשתיות שיש להעתיק, קיר אקוסטי במתקן החוסים בני ציון שיש להזיז ולבנות מחדש, בטיפול מול עיריית ראש העין לגבי שינויים שיש לקדם ועוד ולכן העסקתם תבטיח רציפות בתכנון ובקידום הפרויקט באופן מהיר הרבה יותר.
  • היכרותו של מנהל הפרויקט עם המתכנן הראשי ועם הבעיות בפרויקט הינה משמעותית ביותר לקידום הפרויקט בלו"ז קצרים כפי שדורש משרד התחבורה.
  • החלפתו של מנהל התכנון עלולה לגרור עיכוב משמעותי בלו"ז הפרויקט.
  • מנהל הפרויקט עובד ועבד עם כל בעלי העניין שקשורים לפרויקט זה ומכיר את דרישותיהם.
  • אורך קטע 4 שלא טופל במקור על ידו אינו מצדיק הכנסת גורם נוסף לניהול הפרויקט ומהווה המשך רציף לקטע 3
  • קטע 4, כמו גם קטעים 1 ו-3 הינם בתחום האחריות לאחזקה ותפעול ובתחום הקו הכחול של הזכיין.
 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE