חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

החלטות מיום 22/04/18 - פרוטוקול מס' 838

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

חברת הבקרה – בדיקת כמאות להוראות שינוי –  Y דרומי.

החלטה-

ועדת המכרזים וההתקשרויות מאשרת את הרחבת ההתקשרות עם חברת הבקרה איתם לצורך קבלת שירותי כמאות ל Y  הדרומי לבקרה על פעילות הזכיין בקטעים 3+7 של כביש חוצה ישראל.

הפטור בהתאם לתקנה  3 (4) (ב) (2) לתקנות המכרזים.

 

נימוקי הוועדה:

  • קיימת אפשרות להגדיל ההתקשרות לצרכים מקצועיים.
  • מדובר בשירות שהוא מעבר לשירותים מקצועיים שהוגדרו בתכולת החוזה עם חברת הבקרה.
  • מחיר לעבודה ישירה מול חברת אבסלוט לבין ביצוע העבודה על ידי אבסלוט באמצעות חברת הבקרה זהה.
  • הרחבת ההתקשרות פטורה ממכרז בהתאם לתקנה  3 (4) (ב) (2) לתקנות המכרזים מאחר וחברת איתם נבחרה בתהליך תחרותי לפני פחות מ- 5 שנים.
 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE